Hantera avbrott

Skulle ett energiavbrott uppstå börjar ni som bostadsrättsförening naturligtvis med att försöka förstå vad som hänt och hur långvarigt det kan tänkas bli.

Kvinna med ljus framför proppskåp.

Första steget vid ett avbrott

Utifrån er uppfattning om situationen genomför ni de åtgärder som energiberedskapsplanen listat. Det kan handla om tillfälliga åtgärder vid kortvariga avbrott eller om att vidta åtgärder för mer långsiktig uthållighet.

Bostadsrättsföreningen kan bjuda in till samling för att prata igenom situationen och läsa igenom energiberedskapsplanen. Gå igenom ännu en gång vem som ansvarar för vad, så att inget faller mellan stolarna.

Hushålla med värmen

Ofta är det möjligt att minska luftflödet i fönsterventiler eller andra ventilationslösningar för att behålla värmen i rummet. Men tänk på att hushållning med värme aldrig får ske på bekostnad av ett hälsosamt inomhusklimat. I synnerhet behöver den som på något sätt eldar för värme säkerställa en god ventilation.

Värmebehovet kan minimeras genom att stänga dörren till rum som inte används, täta fönster och dra för gardiner. Kom ihåg att det alltid är enklare att värma kroppen genom många lager kläder, inneskor, mössa och liknande.

Ett tips är att människokroppen också avger värme, vilket man kan nyttja genom att sätta sig tillsammans under ett bord med filtar som väggar. I ett så begränsat utrymme kommer ni att kunna höja temperaturen åtskilliga grader.

Energimyndigheten har tagit fram flera broschyrer med handfasta tips och råd för privatpersoner. Dessa går att ladda ner från Energimyndighetens hemsida:

 

Övervaka teknisk utrustning

Ni behöver löpande övervaka teknisk utrustning i byggnaden och i era hem för att säkerställa att ingenting går sönder eller orsakar andra problem.

  • Stillastående vatten kan frysa sönder rör och andra komponenter om det blir minusgrader i rummet.
  • På samma sätt kan fuktiga ventilationskanaler frysa med isbildning som följd.
  • Elnätsanslutna solcellsanläggningar och batterier av standardtyp stängs av automatiskt vid ett strömavbrott.

Kylskåp och frysar slutar att fungera vid ett elavbrott. Töm inte omedelbart frysen på innehåll utan låt allt står kvar. Varje djupfryst vara fungerar som en kylklamp och bidrar till att hålla temperaturen nere.

Fler tips om kylskåp och frysar:

  • Förvara flaskor med vatten i frysen. Dels fungerar de som kylklampar, dels kan de tjäna som extra dricksvatten.
  • Om det är vinter kan du även gå ut och samla is i burkar och ställa in i skåpen för att fördröja uppvärmningen.
  • Ett kylskåp bör hålla runt 4-8 grader. Vad är det för temperatur utomhus? Kanske är det möjligt att ställa ut maten på balkongen?
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.