Tilläggsisolering

I ett välisolerat hus är värmeförlusterna små. Det finns flera åtgärder inom tilläggsisolering som kan vara lämpliga att genomföra.

Hyreshus exteriör.

Klimatskal

Så här kan du minimera energiförlusterna:

 • Tilläggsisolera vind och yttervägg.
 • Byt till bättre isolerade fönster och dörrar.
 • Se över husets samtliga tätningslister.

Efter tilläggsisoleringen är genomförd behöver värmesystemet injusteras för de nya förhållandena. Om värmen styrs med termostater ser detta automatiskt, annars behöver man göra det manuellt.

Isolera vinden

Tilläggsisolering av vindsutrymmen är mindre vanligt i flerbostadshus än i villor. Det beror bland annat på att det kan vara svårt rent byggnadstekniskt, om utrymmet används till förråd eller fläktrum.

Energibesparingen kan bli stor, särskilt i äldre fastigheter. Materialkostnaden brukar vara relativt låg, så det är främst arbetet som kostar pengar.

Ta hänsyn till temperaturen

Vid tilläggsisolering av vinden är det viktigt att ta hänsyn till temperaturen. Om mängden isolering blir för stor kan själva vinden bli för kall. Detta kan orsaka problem med fukt, även om ventilationen fungerar bra.

Täta kring ytterdörrar, portar och fönster

Värmeförluster kan uppstå i allmänutrymmen som trapphus, särskilt kring entréer och portar. Se till att täta ordentligt och undvik att värma upp utrymmena till onödigt höga temperaturer.

Renovera eller byta fönster?

Återbetalningstiden för att byta ut hela fönster ligger på 15–30 år. Därför behövs oftast fler skäl än energibesparing för att motivera ett byte, som att fönstren är otäta och i dåligt skick. Om båge och karm är i bra skick finns det andra, billigare alternativ. Om huset är i behov av fasadrenovering kan det vara lämpligt att göra ett fönsterbyte i samband med detta.

Renovera befintliga fönster

Fönsterrenovering kan bevara husets estetik samtidigt som det ger många fördelar:

 • Värmeläckaget minskar.
 • Uppvärmningskostnaden blir lägre.
 • Kallraset minskar.
 • Inneklimatet blir behagligare.

Befintliga fönster, till exempel tvåglasfönster, kan ersättas med treglasfönster eller kompletteras med glas på innerbågen.

Energiglas

Energiglas har en metallbeläggning på ena sidan av rutan som reflekterar värmen. Detta minskar energiläckaget med omkring en tredjedel.

Isolerruta

Isolerrutor består av två eller tre glas i ett tillslutet paket, fyllt med ädelgas. Isolerrutor med energiglas minskar energiläckaget med ungefär hälften

Ta hjälp av ett proffs

 • Ta hjälp av en erfaren hantverkare för att få hjälp med att isolera rätt. Företag som säljer isolering brukar också kunna berätta hur du ska gå tillväga.
 • Om du är osäker på vad som passar bäst kan det vara värt att kontakta en sakkunnig.
 • Ett sätt att bedöma husets behov av isolering är termografering med värmekamera. Det är också ett bra sätt att göra en efterkontroll av arbetet.
 • Kontrollera att de isolerade husdelarna ser ut och luktar normalt, under den första vintern efter arbetet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.