Ventilation i flerbostadshus

Det finns flera olika system för ventilation, dvs utbyte av luft i ett slutet utrymme. Se till att underhålla och optimera ventilationen för bästa effekt.

Flerfamiljshus på stadsgata.

Det är inte bara vi människor som mår bra av god ventilation, utan även våra hus. Otillräcklig ventilation kan leda till fuktskador och mögel, som i sin tur kan leda till hälsobesvär.

Varför behöver huset ventilation?

För att vi och bostaden ska må bra tillför vi ren luft och ventilerar bort den använda luften. Med en värmeväxlare i ett till- och frånluftssystem (FTX/FX) kan värmen i frånluften återvinnas. Det innebär att tilluften bara behöver värmas upp ett par grader, vilket ger ett energieffektivt ventilationssystem.

Olika ventilationssystem

Självdragsventilation (S)

Förekommer främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1970. Luften strömmar in genom tilluftsventiler och ut genom frånluftsventiler i toalett, badrum, kök eller genom skorstenen. Självdrag kan fungera dåligt på sommarhalvåret, eftersom luftflödet främst uppstår vid temperaturskillnader.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Förekommer oftast i flerbostadshus byggda efter 1970. Tilluft kommer in genom ventiler och via vädring. Luften sugs ut med hjälp av en fläkt i kök, badrum och toalett.

Lägger man till en värmeväxlare för att ta till vara på värmen i frånluften kallas systemet för FX.

Fläktstyrt till- och frånluftssystem (FT)

Har använts sedan början av 1970-talet. Tilluft trycks in via fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut i kök, badrum och toalett med hjälp av en fläkt.

Detta system kombineras ofta med en värmeväxlare som återvinner värmen i frånluften, vilket ger ett energisnålt ventilationssystem. Då kallas detta för ett FTX-system.

Kontroll av ventilation

Det är fastighetsägarens ansvar att bostaden har tillräcklig ventilation. En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras

  • vart tredje år för flerbostadshus med fläktstyrt till- och frånluftssystem eller FTX-system
  • vart sjätte år för flerbostadshus med självdragsventilation, fläktstyrt frånluftssystem eller fläktstyrt frånluftssystem med värmeväxlare.

Tips och åtgärder

  • Kontrollera att det är rätt luftflöde utefter ert behov.
  • Inför behovsstyrning, så att ventilationssystemet inte alltid är på full styrka.
  • Sänk tilluftstemperaturen.
  • Årstidsanpassa luftflöden.
  • Se över möjlighet till värmeåtervinning.

Underhåll

  • Rengör kanalsystem och fläktaggregat.
  • Byt filter.
  • Rengör till- och frånluftsdon.

Driftoptimering av ventilation

Många bostadsrättsföreningar har idag antingen ett självdragssystem eller frånluftsystem. Båda systemen hämtar tilluft ovanför eller bakom elementen under fönstren, som sedan ska passera genom lägenheten och ut genom frånluftsdonen. I ett självdragsystem drivs denna luftström av tryckskillnader, och i ett frånluftssystem av en mekanisk fläkt som ofta finns i fastighetens vind.

Båda systemen gynnas också av en konvektiv effekt, som uppstår när kall utomhusluft möter den varma luften vid elementet. I ett väl optimerat ventilationssystem (självdrag eller frånluftssystem) kolliderar en lagom mängd färsk tilluft och varm luft vid radiatorn, vilket skapar den nödvändiga effekten som hjälper till att sprida värmen i lägenheten. Kallras vid fönstren undviks också.

Ett första steg mot att optimera detta system är att rensa luftfilter och kanaler vid dessa tilluftsdon, för att det beräknade luftflödet genom dem ska upprätthållas och vara jämnt fördelat mellan lägenheterna.

Behovsstyrd ventilation

Att styra sin ventilation efter behov innebär att mäta sitt behov eller luftkvaliteten. Utifrån det anpassar man ventilationsflödet i bostaden. Det kan röra sig om rörelsevakter, koldioxidgivare som mäter luftkvalitet eller en timer som styr ventilationen till vissa tider.

Vilka krav finns det för ventilation?

Det finns ekodesignkrav för bostads- och fastighetsventilation samt energimärkning för bostadsventilation.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.