Samåkning

Vid samåkning slipper du köra själv varje dag och får möjlighet till vila och avkoppling. Åk med kollegor, grannar eller lagkamrater.

Två personer väntar på en bil som kommer körande.

Samåkning sparar energi, tid och pengar. Det finns flera tjänster och plattformar som underlättar samåkning, både för regelbunden pendling och enstaka längre resor.

För mindre grupper kan det även fungera bra med en sms- eller chattgrupp, eller en gemensam onlinekalender. Många använder bilen för att skjutsa sina barn till aktiviteter. I många tjänster som riktar sig till idrottsföreningar och lag finns också funktioner för samåkning, så att det blir enklare att åka tillsammans till träningar och matcher.

Tio anledningar att samåka

  1. Du sparar pengar genom att du köper mindre drivmedel.
  2. Du minskar klimatpåverkan globalt jämfört med att åka ensam i bilen. Du sparar också energi och bidrar till ett energieffektivare samhälle.
  3. Du minskar slitaget på bilen om du inte kör den varje dag.
  4. Du kan ta dig till arbetsplatsen utan att ha körkort eller äga bil.
  5. Luftkvaliteten blir bättre lokalt.
  6. Du lär känna människorna du samåker med och skapar sammanhållning i området, till exempel med grannar, kollegor och ungdomar.
  7. Du lär känna fler kollegor, eftersom samåkning kan ske mellan personer som jobbar på helt olika avdelningar.
  8. Det blir ett komplement till bussen som gynnar även dem som åker kollektivt.
  9. Det blir mindre trängsel för alla bilister och säkrare trafikmiljö för dem som cyklar.
  10. Du slipper köra själv varje dag och ger möjlighet till vila och avkoppling för dem som inte kör.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.