Starta bilpool

I bostadsrättsföreningen finns en vana vid att dela utrymmen som trappuppgångar, tvättstuga och garage. Det finns många fördelar med att även dela bil med sina grannar, i form av en bilpool.

Närbild elbil med text elbil.

Fem anledningar till att starta bilpool

 • En vanlig svensk bil står parkerad 90 procent av tiden.
 • Att ha tillgång till en bil nära hemmet gör det lätt att använda den.
 • En bilpoolsbil kan ersätta sju privata bilar och därmed även sex parkeringsplatser. Om flera i samma hus delar bil minskar antalet parkeringsplatser som föreningen har behov av.
 • Fördelningen av föreningens parkeringsplatser blir mer rättvis när fler kan dra nytta av dem.
 • Föreningen blir mer attraktiv för dem som inte vill eller kan ha en egen bil.

Så funkar en bilpool

En bilpool är en form av bildelning, där flera personer tillsammans har en eller flera bilar. Det krävs i regel 8–30 hushåll per bil för att driva en bilpool. Bilpoolen kan fungera på två olika sätt:

 • Ett företag som driver en bilpool säljer tjänsten.
 • En förening, till exempel en bostadsrättsförening, driver en egen bilpool där ett antal personer delar på flera bilar.

Upplåt parkeringsplats till en bilpool

Bilpoolsföretaget erbjuder bilpoolstjänsten till medlemmar i bilpoolen och tar hand om allt utom tankningen. Som medlem i bilpoolen betalar du en fast avgift för att ha tillgång till poolens bilar och en rörlig avgift när du använder bilen. Detta kan dock skilja sig mellan olika företag och medlemskap.

Om en bostadsrättsförening hyr ut en parkeringsplats till en kommersiell bilpool, får alla medlemmar i bilpoolen använda bilen som står där. De boende i föreningen kan bli medlemmar i bilpoolen och har förmånen att bilen finns nära hemmet. Det går även att begränsa bilpoolen så att bara bostadsrättsföreningens medlemmar får använda den, men det är ett dyrare alternativ.

Vad krävs av parkeringsplatsen?

Det här tittar bilpoolsföretagen på när de avgör om det är intressant att ställa ut en bilpoolsbil på en parkeringsplats:

 • Platsen ska vara lätt att hitta och trygg att ta sig till och från. Om det rör sig om flera platser ska de ligga bredvid varandra.
 • Det ska gärna finnas en mix av företag och privatpersoner i området. Då blir bilarna nyttjade som mest både på dagtid, helger och kvällar.
 • Platsen ska ha tillgång till laddning, och laddpunkten ska ha en effekt på minst 11 kW.
 • Det bör finnas cykelställ. Många cyklar till poolen.
 • Det ska finnas mobiltäckning med alla operatörer, för att kunden måste kunna få kontakt med bilen.
 • Om bilen står i ett garage ska det gärna ha längre öppettider, till exempel 05–24, så att inte detta begränsar uthyrningen av bilar.
 • Det ska finnas digital inpassering eller kodlås till garaget. Då kan kunden få koden via sms innan bokningen startar. Är det bom ska avläsningen av registreringsnummer gärna ske automatiskt, så slipper man hantera inpasseringskort.

Starta egen bilpool

Föreningen kan själva köpa in eller leasa en eller flera bilar. När en bostadsrättsförening driver en egen bilpool delar medlemmarna på de fasta kostnaderna. Man delar också på vissa arbetsuppgifter kopplade till bilarna, som biltvätt, byte av däck och annan service. Föreningen bör även ha och administrera ett gemensamt boknings- och betalningssystem.

Regler om p-platser

På marken som föreningen äger bestämmer ni själva om det ska vara tillåtet att parkera, och vem som ska få parkera där. På gatumark, alltså all annan mark, finns det enligt lag inte möjlighet att få p-platser öronmärkta för bilpoolsbil.

Parkeringspolicy

Om föreningen vill skaffa bilpool kan det vara bra att ta fram en parkeringspolicy eller uppdatera den befintliga, så att den tar hänsyn till bilpoolen. I en parkeringspolicy tar ni upp köregler, prissättning och liknande. Där kan ni skriva in att parkeringsplatser till bilpooler ska vara prioriterade för att ge fler boende tillgång till bil.

Exempel på en formulering i en parkeringspolicy: ”Syftet med föreningens parkeringsplatser är att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att parkera sitt fordon på plats i närheten av fastigheten. Om fler personer i föreningen delar på en bil går dessa före i kön förutsatt att alla medlemmar har möjlighet att dela bilen.”

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.