Starta cykelpool

En lastcykel, både med eller utan el, kan vara en stor investering för ett hushåll, särskilt om den inte används så ofta. Då kan en cykelpool vara en bra lösning. En cykelvagn kan också vara bra att dela, eftersom den tar stor plats.

Rosa lastcykel med två bulldoggar.

Det finns olika sätt att lösa tillgången till cyklar, bokning, betalning och service. Hitta en lösning som håller över tid och inte är beroende av en enskild persons engagemang. Utse också en cykelansvarig person, eller grupp, så att fler kan dela på det som behöver göras. Det kan handla om att vara kontaktperson för service, bokning eller frågor från föreningsmedlemmar.

Anlita befintlig cykelpool

Föreningen hyr en komplett cykelpool med cyklar, bokningstjänst och service. Detta är det dyraste men också det enklaste alternativet. Det vanligaste är att hyra cyklarna per månad. Om medlemmar ska betala för att använda cyklarna görs det via bokningstjänsten, i en app.

Skaffa egna cyklar – anlita bokningstjänst

Föreningen köper in egna cyklar men hyr en bokningstjänst och service för cyklarna. Det finns olika typer av bokningssystem. För en förening med ett fåtal cyklar blir det billigast med digitala lås. Vid fler än fem cyklar lönar det sig med ett nyckelskåp. För en förening med både bil- och cykelpool är ett nyckelskåp en bra lösning för samtliga nycklar.

Exempel på bokningssystem:

Digitalt cykellås

Kopplas till en app där cykeln bokas. Det är enkelt att använda för cyklister som är vana vid smartphones. En nackdel är att de säkraste låsen på marknaden inte kan öppnas digitalt, och att låsen då och då behöver laddas. Eventuell betalning för användarna sker via appen.

Digitalt nyckelskåp

Kopplas till en app där cykeln bokas. Fördelen är att ni kan välja vilka lås ni vill och att ni kan ha flera olika nycklar i varje fack i skåpet. Eventuell betalning för användarna sker via appen.

Endast bokningssystem

Ett bokningssystem för cykelpool kan vara antingen en programvara som används av leverantören eller en webbaserad plattform. Båda alternativen har sina fördelar och väljs efter önskat användningsområde eller användarnas behov.

Det behöver kompletteras med lås, och tillgången till nyckel behöver lösas. Exempelvis kan medlemmar som använder cyklarna regelbundet få egen nyckel, och resten får låna av dem som har. Fundera på om föreningen ska ta en depositionsavgift och skriva ett användaravtal, i samband med att en nyckel lånas ut.

Starta egen cykelpool

Ett alternativ för en liten förening, eller en förening med många engagerade medlemmar. Köp egna cyklar med eget bokningssystem, som pärm eller tavla, och teckna bara ett serviceavtal med en leverantör. Många cykelbutiker erbjuder serviceavtal.

Finansiera cykelpoolen

De som använder cykelpoolen kan betala en årsavgift och/eller ett timpris. Det kan handla om 200–500 kr/år och/eller 10–20 kr/timme, eventuellt med en maxavgift per dygn. Detta kan bokningstjänsterna som leverantörerna erbjuder administrera.

Var ska cyklarna stå?

Förvara cyklarna lättillgängligt nära bostäderna. Elcyklar behöver laddmöjligheter och ska helst stå inomhus, för att batteriets livslängd ska bli så lång som möjligt.

Finns det inte plats i cykelrum inomhus kan en väderskyddad parkering på en innergård fungera. En förening som har egna parkeringsplatser kan göra om en ruta till cykelparkering. Sätt gärna upp en bur med tak för att skydda cyklarna från väder och vind samt minska risken för stölder.

Vilka cyklar ska vi välja?

Det finns mängder av cyklar på marknaden och det kan vara svårt att välja. Ta gärna hjälp av en leverantör. Fråga också gärna cykeltillverkaren om hur det ser ut i leverantörskedjan för batterier till elcyklarna. Det förekommer ibland barnarbete och undermåliga arbetsförhållanden vid utvinning av metallerna till batterierna.

Tips och saker att tänka på vid val av cykel:

Gröna bilister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort tester av flera elcyklar.

Miljöfordon.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort en översikt över olika modeller av lastcyklar på marknaden. Här finns även tips på saker att tänka på vid val av lastcykel.

Saker att fundera på vid egen cykelpool

Om ni vill driva en cykelpool helt eller delvis i egen regi behöver ni ta extra hänsyn till flera saker:

Hantera stöldrisken

Tyvärr finns det idag ingen prisvärd försäkringsmodell för cyklar. Om användarna ska betala för cykelpoolen kan en lösning kan vara att ta höjd för en eventuell stöld i prismodellen. Ett annat alternativ kan vara att låta den som använde cykeln vid stöldtillfället ta det på sin hemförsäkring. (Observera att alla hemförsäkringar inte täcker detta. Alla medlemmar i cykelpoolen bör då kontrollera sin försäkring.)

Välj lås efter cykelmodell

En dyrare cykel kräver ett dyrare och säkrare lås. Det finns extra säkerhetslösningar att köpa till, som GPS-spårning, rörelselarm, DNA- och UV-märkning. Skriv upp cykelns ramnummer. Informera medlemmarna om att försöka parkera på en upplyst plats, och ta med elcykelns batteri när de parkerar cykeln ute.

Serva cyklarna

Det är bra att serva cyklarna minst två gånger om året. Om föreningen vill sätta på vinterdäck är det smart att sköta servicen i samband med det. Det finns flera cykelbutiker som erbjuder serviceavtal. Det finns även flera cykelverkstäder som erbjuder mobil cykelservice, där mekanikerna kommer ut till fastigheten och utför servicen.

Mest prisvärt är ofta att teckna avtal om regelbunden service två gånger om året. Sedan kan ni köpa till enstaka servicetillfällen vid behov. Kanske kan föreningen också investera i en enklare verktygslåda, för att själva kunna åtgärda enklare fel. Det är även viktigt att hitta ett system för att berätta om servicetillfällena för användarna, så att alla cyklar är på plats vid servicetillfället.

De leverantörer som erbjuder digitala bokningssystem kan även hjälpa till med service för dessa. Varje användare kan själv rapportera i appen om det uppstått några problem, och leverantören kan meddela servicetillfällen till alla användare genom appen.

Kom ihåg att berätta för medlemmarna om att cykelpoolen finns, hur den funkar och vad de behöver tänka på när de använder cyklarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.