Hur stor anläggning ska vi ha?

En solcellsanläggnings storlek styrs främst av syfte, önskemål och takets möjligheter.

Lägenhetshus med solceller på taket.

En liten anläggning ger hög egenanvändning och kort avbetalningstid, men producerar mindre energi. För att öka besparingen eller intäkten bör du välja en större solcellsanläggning, vilket dock ger en högre investeringskostnad.

Vid höga elpriser och låg ersättning för överskottsproduktion blir en hög grad av egenanvändning mer lönsam. Trots detta kan det vara svårt att utnyttja mer än cirka 80 procent av den producerade solelen. Det beror på att även om produktionen är god finns det inte alltid ett behov.

Om föreningen vill bli klimatneutral bör anläggningens storlek motsvara den årliga elanvändningen.

Skattefritt upp till 500 kW

Egenanvänd solel är skattefri om din solcellsanläggning är mindre än 500 kW. Är den större betalas full energiskatt.

0,5 öre/kWh betalas i energiskatt om samma juridiska person äger flera anläggningar på mer än 500 kW totalt.

Skattereduktion

En solcellsanläggning är lönsam även utan skattereduktion, men med reduktionen ökar lönsamheten ytterligare.

En bostadsrättsförening med en huvudsäkring på max 100 ampere kan få skattereduktion med 60 öre/kWh, upp till 18 000 kr/år per juridisk person. Det är viktigt att föreningen har ett skatteunderlag. Med skattereduktionen kan det då bli lika mycket, eller till och med mer, värt att sälja elen som att använda den själv.

Nettoproducent

Att bli nettoproducent av el på årsbasis ger en del administration, kostnader och skatteregler som kan påverka lönsamheten.

Om ni installerar en solcellsanläggning där den sålda elen överstiger den köpta, bör ni diskutera saken med ert elhandelsbolag och kontrollera villkoren.

Uppskattad livslängd

I ekonomiska kalkyler anges ofta 25 eller 30 år som ekonomisk livslängd för en solcellsanläggning. Själva solcellerna har ofta 25 års effektgaranti, alltså tiden som producenten garanterar att en viss procent av effekten finns kvar. Normalt ges även en produktgaranti på 10–12 år, och i vissa fall ända upp till 30 år.

Det som oftast ger upp först är växelriktaren, som omvandlar likströmmen till växelström. Den brukar ha en garanti på 5–12 år, med möjlighet till förlängning. Som regel ska ett byte av växelriktaren under solcellernas livslängd finnas med i den ekonomiska kalkylen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.