Energioptimering

Många bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har en onödigt hög energianvändning. Med tjänsten Teknisk förvaltning Energi kan man optimera energianvändningen.

Padda med diagram på skrivbord med papper och penna.

Teknisk förvaltning Energi är en tjänst som flera leverantörer tillhandahåller. Syftet är att minska kostnaden för el, värme och tappvarmvatten, samtidigt som man bibehåller eller förbättrar inomhuskomforten.

Genom att se till att värme- och ventilationssystemen är rätt dimensionerade och inställda, samt service genomförs regelbundet kan man uppnå en effektivare användning av energi i byggnaden. Tjänsten är ett komplement till traditionell teknisk förvaltning, där energioptimering normalt inte ingår.

Vad är energioptimering?

Energioptimering är ett löpande arbete, som bland annat ska se till att befintliga värme- och ventilationssystem är korrekt inställda. Detta sker utifrån byggnadens förutsättningar och de boendes behov.

För värme krävs styrning via termostater och innegivare (sensorer), övervakning och larm vid fel samt korrekt inställning och placering av följande:

 • utegivare
 • värmekurva
 • flöden
 • framledningstemperatur till radiatorerna
 • temperatur för tappvarmvatten
 • temperatur för varmvattencirkulation, VVC.

För ventilation krävs att inställningen av ventilationssystemens flöden är korrekt och optimerad. Detta görs utifrån byggnadens förutsättningar och de boendes krav på luftkvalitet.

Reglering kan göras utifrån:

 • närvaro
 • temperatur
 • fukt
 • tryck.

Avtal för Teknisk förvaltning Energi

Använd ett standardavtal som reglerar juridiken mellan er och leverantören, så blir det enkelt att få hjälp med energioptimering. Med avtalet får du hjälp att definiera vad som ska ingå i tjänsten och få in jämförbara anbud.

På Aff Forums hemsida finns utbildningsmaterial. Där får du veta mer om varför du borde satsa på energioptimering, vilka avtalsmallar som finns och en beskrivning av hur ni tecknar avtal.

Aff Forum är en branschorganisation som tillhandahåller en branschstandard, Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning (ABFF). Där finns standardiserade avtal där Teknisk förvaltning ingår.

Aff Forums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår i tjänsten Teknisk förvaltning Energi?

Arbetet inleds med en startperiod, där leverantören genomför en översiktlig kartläggning av era byggnader. Leverantören samlar in energistatistik och gör sedan en inspektion på plats för att kontrollera:

 • inställningar av temperaturer
 • flöden för värme och ventilation
 • att komponenterna är intakta och fungerar som de ska
 • att värmeväxlare är rengjorda
 • att ventilationsfilter byts regelbundet
 • att systemen samverkar på ett bra sätt.

Förslag på åtgärder sammanställs i en energioptimeringsplan. Därefter påbörjas arbetet med energioptimering, som fortsätter under avtalstiden.

Uppföljning sker via möten. Där redovisar leverantören resultat, i form av jämförelser mellan energikostnaderna före och efter åtgärderna. Inomhusmiljön följs upp via enkäter till boende eller motsvarande.

Var hittar man certifierade energiexperter?

Det finns konsultföretag med certifierade energiexperter som arbetar med energioptimering. På Boverkets hemsida finns alla personer med certifiering listade.

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.