Mäta och styra

Det finns många tjänster på marknaden som kan hjälpa dig att styra fastigheten. Allt från smarta värmepumpar som värmer huset när timpriset är som lägst, till appar som ger kontroll över styrningen av exempelvis ventilationssystem.

Undermätare

En undermätare kan installeras efter huvudmätaren, i anslutning till en maskin eller apparat. Den gör att du kan mäta just den maskinens energianvändning. Undermätare kan även installeras i varje lägenhet för att mäta dess energianvändning. Det är ett bra och nödvändigt verktyg för att ta reda på vart energin går.

Identifiera era behov av smart styrning

Börja med att se över behovet av smart styrning, oavsett om det gäller uppvärmning, ventilation eller laddning av elbilar. Kanske står till exempel luftflödet i er fastighet på 100 procent när ingen är hemma?

Behovsstyrd ventilation

För att styra fastighetens ventilation efter behov behöver du mäta behovet eller luftkvaliteten. Utifrån detta anpassar du sedan ventilationsflödet i bostaden. Det kan handla om rörelsevakter, koldioxidgivare som mäter luftkvalitet eller en timer som styr ventilationen.

Styrd uppvärmning

Många värmepumpstillverkare, fjärrvärmeleverantörer och elleverantörer har smarta lösningar, för att hjälpa dig att styra fastigheten genom ert uppvärmningssystem. Har ni ett timprisavtal kan du göra detta utifrån timpriset. Då kan värmepumpen värma när elen är som billigast på dygnet.

Individuell mätning och debitering (IMD)

Ett sätt att få de boende i en bostadsrättförening att ändra sina vanor är att införskaffa IMD. Det innebär att uppvärmning, tappvarmvatten och energianvändning kan mätas och debiteras separat för varje lägenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.