Undersök vad som drar el

Undersök vad som drar el. Att energieffektivisera innebär att först se över energianvändningen, och sedan hitta åtgärder för att minska den. Det kan handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter.

Termografibild av flerfamiljhus där man ser värmeläckage.

Hur ska jag börja energieffektivisera?

  1. Få kontroll på er energianvändning. Gör en analys av energianvändningen, ta fram fakturor och läs av era timvärden. Installera undermätare för att få full kontroll och insyn.
  2. Ta bort onödig energianvändning. Se till att klimatskalet är helt och tätt vid fönster, dörrar och portar. Isolera rör och ventilationsinstallationer, släck lampor som inte behöver vara tända alternativt installera rörelsevakter till belysningen.
  3. Använd er utrustning på bästa sätt. Se över injusteringen och styrningen av värmesystemet, ventilationen och belysningen. Rengör och underhåll filter.
  4. Energieffektiviserande åtgärder. Utifrån kunskapen du samlat kan du nu ta fram en plan på åtgärder och vad som behöver prioriteras. Det kan till exempel handla om att tilläggsisolera vinden eller byta motor i fläktaggregatet.

Bra att veta

När du tilläggsisolerar eller byter fönster och dörrar ändras byggnadens uppvärmningsbehov. Utför därför sådana åtgärder före ett eventuellt byte av uppvärmningssystem, så att du sliper onödiga kostnader för ett överdimensionerat värmesystem.

Tips

  • Ta fram en underhållsplan och följ den.
  • Gör en checklista över maskiner och apparater, deras förväntade livslängd och alternativ för att ersätta dem vid behov.
  • Utför åtgärder som berör varandra samtidigt. Vid fasadrenoveringar kan du till exempel passa på att byta fönster, när hantverkare och eventuella byggställningar ändå är på plats.
  • Har din bostadsrättsförening en underhållsplan? En sådan ger en bra uppfattning om vilka omfattande renoveringar och kostnader du behöver ta hänsyn till framöver. Generellt sträcker sig en underhållsplan 10–30 år framåt i tiden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.