Innan du byter värmesystem

Börja med att energieffektivisera innan du byter värmesystem. Det innebär att du ser över er energianvändning och hittar åtgärder för att minska den. Det handlar inte bara om uppvärmning, utan även om ventilation, belysning och isolering.

Flerfamiljshus på stadsgata.

Sänk värmekurvan för fjärrvärme

När värmekurvan är rätt inställd så är temperaturen inne jämn, oavsätt temperaturen ute. Om värmekurvan är för hög blir också onödigt varmt inne i byggnaden vilket ökar förbrukningen, speciellt om de boende vädrar ut värmen.

Att sänka värmekurvan är en kostnadseffektiv åtgärd. Det som kan kosta pengar är eventuell konsultation från en systeminstallatör.

Renovering av värmesystem

Att renovera värmesystemet kan innebära flera åtgärder och byten av flera systemkomponenter. Det kan exempelvis innebära byte av termostater och radiatorventiler. Ett termostatbyte gör att inomhusklimatet blir mer kontrollerbart. Värmen fördelas då bättre i fastigheten, vilket minimerar onödiga förluster.

Injustering av värmesystem

Genom att injustera värmesystemet kan fördelningen av värmen optimeras. Detta kräver ibland att du byter ut stam- och radiatorventiler.

I äldre fastigheter, där värmesystemet länge har fått verka orört, finns det risk att funktionen har försämrats. Då fördelas värmen ojämnt i fastigheten, vilket gör att fjärrvärmeanvändningen blir onödigt hög. Värme ventileras bort från ytor och rum där den är oönskad, vilket ger onödiga förluster.

Tips

  • Injusteringen ska göras på alla radiatorventiler och stamventiler.
  • Ställ krav på vilken inomhustemperatur som ska hållas. Enligt Boverkets byggregler (BBR) är 21 grader standard för bostäder.
  • Rimlig temperaturskillnad mellan lägenheter är inte mer än +/- 1 grad
  • Ställ krav på att alla radiatorer ska luftas manuellt.

Sänk temperaturen

Ofta är det onödigt varmt i utrymmen som källare och trapphus. En lämplig temperatur är 16–18 °C. En nedjustering kan minska fastighetens värmekostnader på ett väldigt kostnadseffektivt sätt, utan någon direkt investeringskostnad.

Genom att sänka temperaturen i lägenheterna med en grad så minskar energianvändningen för uppvärmningen med cirka 5 procent.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.