Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i flerbostadshus. Det är en bekväm uppvärmningsform som tar liten plats i huset.

Förutsättningar och regler

För att ansluta en fastighet till ett fjärrvärmenät, krävs att den ligger nära en fjärrvärmeledning och har ett vattenburet värmesystem. En förutsättning är att fjärrvärmebolaget tar emot nya kunder.

År 2021 uppskattades den genomsnittliga energianvändningen i flerbostadshus till 132 kWh/kvm för värme och varmvatten.

Enligt byggreglerna är det högsta tillåtna primärenergitalet, byggnadens energiprestanda, 75 kWh/kvm och år för nybyggda flerbostadshus. Läs mer om byggreglerna på Boverkets hemsida.

För att ta reda på om det finns möjlighet att ansluta er fastighet till fjärrvärme, kontakta fjärrvärmebolaget som äger nätet i ert område.

Så fungerar fjärrvärme för föreningen

När en fastighet ansluts till ett fjärrvärmenät transporteras varmt vatten till en fjärrvärmecentral i huset, via rör i marken. I fjärrvärmecentralen överförs värmen genom två värmeväxlare. Den ena värmeväxlaren värmer vattnet som ska cirkulera ut till element och golvvärme. Den andra värmer vattnet till kranar och duschar.

Oftast låg miljöpåverkan

I Sverige produceras fjärrvärme till största delen från energikällor med låg miljöpåverkan, som biobränslen, avfall och spillvärme från industrier.

En fördel med fjärrvärme är att värmen produceras på en enda plats för många användare, vilket gör det effektivare att rena utsläpp.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.