Värmepannor

En värmepanna är kopplad till ett vattenburet system och använder värmekällor som el, pellets, olja, ved eller gas.

Olja

Olja var under flera år ett relativt billigt bränsle, men priset har ökat kraftigt under senare år. Vid förbränning av olja bildas svavel- och kväveföreningar som förorenar miljön. Dessutom avger den partiklar som är direkt skadliga för människans hälsa.

Eftersom oljan är ett fossilt bränsle ökar koldioxidutsläppen, som i sin tur bidrar till växthuseffekten. För att minska oljans negativa effekter är det viktigt att få ner användningen av den.

Biobränsle

Idag finns väl beprövad teknik för att elda biobränslen i både små och stora anläggningar. Förbränningen sker helt automatiskt, på samma sätt som vid eldning av olja. En biobränsleeldad värmecentral består vanligen av ett bränslelager, en matare för bränslet, själva pannan, kanaler för rökgas, eventuell ackumulatortank och en skorsten.

Det finns flera typer av biobränslen, exempelvis ved, flis, pellets, briketter, pulver, halm och spannmål. Pellets är det biobränsle som är vanligast för små och medelstora pannor.

Att använda förnybara bränslen som ved och pellets är bättre för klimatet än att använda fossila bränslen. Dock kan förbränning av ved resultera i utsläpp av luftföroreningar som kan vara skadliga för mänsidkor att andas in.

Elpanna

I en elpanna värms varmvatten med elpatron innan det går ut till husets värmesystem. Att värma upp bostäder med el är både dyrt och ineffektivt.

Ett hus med elpanna har redan ett vattenburet distributionssystem. Därför finns goda förutsättningar att byta till ett mer miljövänligt alternativ, som värmepump, fjärrvärme eller biobränslen.

Funderar ni på att byta ut föreningens värmepanna?

Om ni byter ut värmepannan mot exempelvis en värmepump eller fjärrvärme, är det bra att vara uppmärksam på att byggnadens system påverkas:

  • Utrymmet där bränslepannan stått kan bli kallt när pannans strålningsvärme försvinner. Där kan ett extra element behövas, för att undvika fuktproblem.
  • Skorstensstocken blir kall, vilket kan försämra ventilationen i hus med självdrag genom skorstenen.
  • Det kan vara bra att skydda skorstenen med en huva för att undvika skador i skorstenen. Fråga er sotare om råd.
  • Om ni ska byta ut din oljepanna mot ett annat värmesystem, måste ni åtgärda eller riva oljecisternen. Kontakta miljökontoret på din kommun för att ta bort den ur cisternregistret.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.