Varmvatten

Det finns flera enkla och kostnadseffektiva sätt att minska kostnaderna för varmvatten i fastigheten.

Kökskran med rinnande vatten.

Minska användningen av varmvatten

Börja med att försöka minska användningen av varmvatten. Detta kan göras

  • genom att uppmärksamma de boende för att förändra deras beteende
  • genom att installera snålspolande utrustning i lägenheterna.

Om den sistnämnda åtgärden är kostnadseffektiv eller inte beror på hur hög varmvattenanvändningen är idag. Den står för en liten andel av fjärrvärmebehovet, jämfört med värme och VVC (varmvattencirkulation). Ju högre varmvattenanvändning, desto mer lönar det sig att installera snålspolande utrustning.

Minska fastighetens effekttoppar

För samhället som helhet är det bra att jämna ut effektbehovet över dagen. Därför är det önskvärt om fastighetens energianvändning hålls nere vardagar klockan 08–11 och 16–19.

Med exempelvis effektvakt eller varmvattenprioritering är det möjligt att minska de maximala effektuttagen av värme.

Är tvättmaskiner kopplade till varmvatten, fundera över om tvättiderna kan förskjutas för att minska effekttopparna.

Leta efter läckor

Inför rutiner för att kontrollera att det inte finns något läckage. Vanligaste källorna är droppande kranar och rinnande toalettstolar. Om möjligt, kontrollera hur mycket kallvatten som används i huset klockan 03–05.

Isolera rör och kanaler

Se över och åtgärda bristande isolering av varma och kalla rör och ventilationskanaler.

Se särskilt över isoleringen i:

  • undercentral
  • varmvattencirkulationen för huset
  • eventuella kulvertar och ventilationskanaler (särskilt i kalla utrymmen, exempelvis vind).

Injustering av VVC-system

Hög värmeanvändning på sommaren kan bero på att varmvattencirkulationen, VVC, använder mycket energi. Anledningen kan vara att systemet är dåligt isolerat, vilket ofta är svårt och dyrt att åtgärda.

En första åtgärd kan istället vara att injustera VVC-systemet. För ytterligare besparing kan systemet behöva isoleras om eller projekteras om i sin helhet.

Värmeåtervinning av spillvatten

Mycket vatten värms upp och spolas ut i avloppet helt i onödan. Stora delar av energin i avloppsvattnet kan återvinnas. Ta vara på den med hjälp av spillvattenvärmeväxling.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.