Energiberedskap

En guide för hur småhusägare och samfällighetsföreningar kan förbereda sig för att hantera störningar och avbrott i energiförsörjningen.