Planera för avbrott

Din bästa hjälp genom en kris är en nedskriven beredskapsplan som listar vilka tekniska installationer som berörs, vem som ansvarar för vad, och så vidare.

Hand som skriver i ett block.

Beredskapsplanen ska också ge instruktioner för hur du som småhusägare eller medlem i samfällighetsförening ska agera i olika situationer, så att du slipper fundera över det när du står mitt i situationen. Den här guiden kan ge en bra start för din planering.

Syftet med den här guiden

Våra hem har med tiden blivit alltmer beroende av tillförd energi för att fungera. Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme, samtidigt som vi idag använder el för allt från uppvärmning och ventilation till drift av kylar, spisar, belysning och elektronisk utrustning. I och med elektrifieringen av transportsektorn laddar vi även elbilar, cyklar och andra transportmedel. En ökad digitalisering har också gjort oss beroende av el till olika styrsystem, liksom till mobiltelefoner och internetuppkopplingar.

Sverige är ett tryggt land med stabil infrastruktur. Samtidigt finns det risker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, listar många hot som även kan drabba våra energisystem. Allt från storskaliga produktionsbortfall, extremväder och naturkatastrofer, till terrorangrepp och cyberkrigföring.

Då avbrott i energiförsörjningen kan få stor påverkan på vår vardag är det bra att förbereda sig för att minimera möjliga negativa effekter. Kunskap i energiberedskap är viktigt för att skapa en robusthet i samhället mot störningar och avbrott – och är därmed en viktig del i Sveriges totalförsvar.

Avbrott i energileveranser kan påverka alla typer av energikällor för fastigheter, men i den här guiden kommer vi att lyfta frågor som omfattar både småhusägare och samfällighetsföreningar.

Missa inte att du också kan få stöd av din kommunala energi- och klimatrådgivare för att gå igenom vad som är en god energiberedskap i ditt småhus eller din samfällighet. Hitta din rådgivare längst ner på sidan.

Sju dagar

De flesta avbrott är kortvariga och pågår endast under några timmar eller kanske ett par dagar, men de skulle också kunna pågå längre. 2020 fattade Sveriges regering ett försvarspolitiskt beslut om att rekommendera att privatpersoner har en veckas beredskap, för att myndigheter och krisorganisationer ska hinna organisera sig och bistå samhället.

Som privatperson och småhusägare bör du alltså vara förberedd på att täcka dina behov av vatten, mat och värme under sju dagar. Det samma gäller en samfällighetsförening som ansvarar för gemensam värmeförsörjning, ventilation, och liknande. Oavsett vad, kan ett gott grannsamarbete underlätta hanteringen av en kris och skapa trygghet i gemenskapen.

För mer information:

Grannsamarbete i kris, MSB Länk till annan webbplats.

Preppa tillsammans - ABF, Arbetarnas bildningsförbund Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer, MSB Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.