Funkar mitt tak för solceller?

Det blir allt vanligare att ha solceller på taket, som producerar el som du kan använda i ditt hus.

Tegelhus med solpaneler.

Oftast täcker den egenproducerade elen bara en del av årsbehovet, eftersom den framför allt produceras på dagtid och på sommaren. De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsbolag. Är byggnaden inte nätansluten kan du även lagra elen under kortare perioder, med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består framför allt av solcellsmoduler, kablar och växelriktare. Om systemet inte ansluts till elnätet går det att installera ett eller ett par batterier till en laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker.

Vad avgör om mitt tak har rätt förutsättningar för solceller?

Skuggning

Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre. Små skuggor behöver inte vara något större problem, men det bästa är ett skuggfritt läge.

Instrålning

Vissa platser har solkartor där du kan se solstrålningen på ditt tak. Även Europeiska kommissionens program PVGIS visar information om lokala solförhållanden.

Takriktning

Solceller mot syd, sydost eller sydväst ger högst årsproduktion. Solceller i östlig eller västlig riktning kan ge mer produktion morgon och kväll, när elanvändningen brukar vara störst.

Taklutning

Oftast är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Om du har ett platt tak lutas solcellerna upp något med hjälp av en ställning.

Elnät

Elnätet behöver vara tillräckligt starkt för att ta emot den el som din solcellsanläggning matar in på nätet. Ditt elnätsföretag kan berätta hur elnätets status ser ut hos dig.

Takets hållfasthet

Detta är sällan ett problem i Sverige, eftersom husen är byggda för att klara mycket snö. Men det är ändå viktigt att kontrollera med en fackman, speciellt om du har ett platt tak. Passa på att installera solceller om du ändå behöver lägga om taket.

Solkartor

Med hjälp av en solkarta kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Hos Energimyndigheten kan du söka på din kommun och se om det finns en solkarta.

Sök efter solkarta, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Mer om solenergi

  • I klart solljus levererar solcellerna sin maxeffekt, och kan komma upp i en viss effekt vid mulet väder.
  • Solens energi tas tillvara oavsett utetemperatur. Vid väldigt varmt väder kan utbytet dock minska något.

Fullständig guide till att skaffa solceller hittar du på Solelportalen, Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om solceller

Behöver jag bygglov?

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1 augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov, vilket har underlättat installationsprocessen. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form. Den får heller inte monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligger i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret.

Läs mer om reglerna på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta din kommunala bygglovsavdelning.

Hur hittar jag en installatör?

För att hitta leverantör och installatör för ditt system kan du vända dig till branschorganisationen Svensk Solenergi Länk till annan webbplats..

För installation av förnybar energi finns det en frivillig och EU-gemensam certifiering. Du måste inte välja en certifierad installatör, men det kan ge dig en ökad trygghet. Du kan hitta certifierade installatörer via Incerts hemsida Länk till annan webbplats..

Hur ska jag tänka när jag jämför offerter?

En bra tumregel att jämföra priset på anläggningen, baserat på installerad effekt (kr/kW). Solcellsmodulernas verkningsgrad spelar mindre roll, eftersom den redan är inräknad i denna kostnad. Dock kan verkningsgraden vara relevant om du vill få plats med så hög kapacitet som möjligt på en liten yta.

Titta noga på vilka kostnadsposter som ingår i offerten. Fundera också över var eventuella extrakostnader kan uppstå, till exempel leveranstid och leveransvillkor, kostnader för lyft av material eller byggställning. Kontrollera att fabrikat och modellnummer för solcellspaneler, växelriktare och montagesystem är med i offerten.

Se till att företaget uppfyller rätt krav för elinstallation. Det kan du göra hos Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats.. Företaget ska vara registrerat med verksamhetstyp elproduktionsanläggningar. Ta även reda på om företaget har F-skattsedel, kollektivavtal och att de följer Taksäkerhetskommitténs branschstandard. Du kan även ta reda på om företaget är medlem i branschorganisationen Svensk solenergi Länk till annan webbplats.. Om du vill kan du också be företagen om referensobjekt.

Fler tips om offertgranskning finns hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Stöd och bidrag

Här kan du läsa mer om befintliga stöd och bidrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.