Hur stor anläggning behöver jag?

En installerad kilowatt – alltså en solcellsanläggning med toppeffekten 1 kW – motsvarar oftast fyra moduler, vilka behöver en yta på ungefär 5-8 kvadratmeter på taket. Om dessa solceller är placerade i söderläge, med rätt lutning och ingen skuggning kan de producera cirka 800–1100 kilowattimmar (kWh) per år.

Det är många faktorer som påverkar priset på en anläggning, som dess storlek, läge, typ av solceller med mera. Med ett ungefärligt pris på 20 000–25 000 kr per installerad kilowatt, och en rimligt stor anläggning på 5 kW så ligger kostnaden för en villa på runt 95 000 kr inklusive moms.

Välj en anläggning som passar dina behov

Ditt taks förutsättningar avgör hur stor solcellsanläggning du kan ha och hur mycket el den kan ge.

Många tak är stora nog att rymma en solcellsanläggning som kan producera en betydande del av den egna elanvändningen. Storleken på anläggningen är en av flera faktorer som påverkar investeringskostnaden.

Faktorer som solinstrålning väder och temperatur styrs av var i landet du bor. Däremot kan du själv påverka lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad, beroende på hur du utformar din solcellsanläggning. För taklutning är det oftast enklast och mest kostnadseffektivt att låta solcellerna ha samma lutning som taket förutom då taket är platt.

Bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek

Solcellsanläggningens utformning och storlek påverkas av ekonomiska aspekter. En viktig fråga är om du främst vill producera el för eget bruk, eller även sälja överskottet till nätet.

Priset för elen du köper är oftare högre än för elen du säljer. Därför är det viktigt att fokusera på din egen elanvändning när du utformar en solcellsanläggning.

Det är inte bara hur mycket el anläggningen producerar som är relevant, utan även under vilka timmar detta sker. Hur din elanvändning ser ut på timbasis kan du ta reda på genom ditt elhandels- eller elnätsbolag. Ofta finns detaljerad statistik på deras kundportal.

Sälja el

För att din anläggning ska bli så ekonomisk fördelaktig som möjligt är det bra om du planerar med hänsyn till de olika gränsvärden som finns för olika regelverk och bidrag.

En tumregel för småhusägare, med dagens regelverk: Välj en solcellsanläggning som på årsbasis producerar nästan lika mycket el som hushållet använder, förutsatt att du har plats på taket.

Se tabellen under rubriken Sälja el på Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Fullständig guide till att skaffa solceller hittar du på solelportalen, Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.