Batterilager

Genom att lagra energi i bostaden, via ett batterilager, kan du minska dina elkostnader. Du kan också öka egenanvändningen av din producerade solenergi, genom att spara överskottselen till senare istället för att sälja den till elnätet.

En annan möjlighet är att ladda upp batteriet när elpriset är som lägst, oftast under natten, för att sedan använda elen under dagens dyraste elpristimmar. Det finns även företag som ersätter dig för möjligheten att använda ditt batteri som utjämnare i elnätet.

Du kan ställa in hur batteriet ska hantera laddning och uttag, men rekommendationerna och möjligheterna skiljer sig åt beroende på tillverkare. Att bli helt självförsörjande, så att du inte alls behöver elektricitet från nätet, är i princip omöjligt eftersom det skulle krävas hundratals batterier.

Innan du väljer batterisystem är det viktigt att utvärdera dina specifika behov och krav. Hur mycket energi behöver du lagra? Vad behöver du alltid el till? Och vilka funktioner eller elprodukter ska vara prioriterade? På så sätt kan du välja rätt batterityp och dimensionera systemet på bästa sätt.

Information om batterilager

Hur fungerar batterilager?

Ett energilager består av ett batteri och en växelriktare med styr- och övervakningsfunktion. Växelriktarens huvudsakliga funktion är att hantera likström från solpanelerna till att ladda batterierna. Det finns en stor variation av batterilager på marknaden, med många olika för- och nackdelar. Det är särskilt viktigt att du tar in minst tre offerter från olika aktörer. På så sätt ökar du även din kompetens som beställare, vilket kan vara avgörande för att få bra lönsamhet.

Oftast använder en bostad mest el på morgonen och på kvällen, medan solcellerna producerar mest el under dagen. Batterierna lagrar därför elöverskottet och minskar därmed behovet av köpt el från elnätet. Det är oftast mest lönsamt att antingen använda elen direkt eller spara den i ett batteri, istället för att sälja den på elnätet. Lönsamheten för ett energilager påverkas av hur du styr batteriet och hur personer beter sig i bostaden.

Fördelar med batterilager

Batteriets potential kan användas på olika sätt, beroende på bostadens behov och förutsättningar och batteriernas kemiska sammansättning.

  • Öka egenanvändningen av solel, genom att överskottsel från dagen lagras för att användas under kvällen.
  • Minska effekttoppar genom att styra batteriet utifrån bostadens effektuttag. Detta är särskilt viktigt idag, när många elnätsägare ställer om till abonnemang där effekten avgör en del av månadskostnaden.
  • Säkra din bostad för strömavbrott, genom att batterierna kan ge el även när strömmen har gått. Detta kräver dock extra installationer, eftersom det inte ingår i grundfunktionen. Observera att inte alla batterier har denna möjlighet.
  • Ladda batteriet från elnätet när elpriset är lågt. För denna funktion krävs att du har ett timprisbaserat elavtal med din elleverantör och en modern elmätare.

Ekonomiskt stöd till privatpersoner

Nuvarande stöd ger privatpersoner möjlighet att göra ett grönt rotavdrag, på 50 procent av kostnaden för ett energilager. Det finns inget krav på storlek på elproduktionen eller batterilagret. I dagsläget finns inget riktat stöd för energilager för företag eller föreningar. Idag ligger investeringskostnaden för ett energilager på omkring 6 000–10 000 kr/kWh. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Hur stort batteri behöver jag?

En vanlig tumregel för storlek på batteriet är 1 kWh batterikapacitet per installerad kW solceller. Maximalt effektuttag i kW motsvarar i regel hälften av dess lagringskapacitet i kWh. När du överväger olika batterisystem är det viktigt att jämföra deras tekniska specifikationer, inklusive energitäthet, effektivitet, livslängd och laddningstider. Detta kan ge en bättre förståelse för hur batterierna fungerar och vilka fördelar och nackdelar de har.

Det är viktigt att se över vilken garantitid och hur många laddcykler som batteriet garanteras hantera. När det finns en garantitid brukar en viss kapacitet garanteras efter ett antal år, exempelvis 80 procent efter tio år. Det finns batterier på marknaden med många olika kemiska sammansättningar, och därmed varierar även garantier och egenskaper. Det är därför extra viktigt att inför investering i energilager känna till bostadens behov och personers beteende.

Olika batterityper har olika påverkan på miljön vid tillverkning, så ta hänsyn till detta och till möjligheterna för återvinning av material. Överväg också hur batterisystemet kommer att integreras med andra energikällor, som solceller eller elnät.

Optimering av energiflödet och samverkan med andra tekniker kan öka systemets hållbarhet och effektivitet. Tänk på framtida behov och skalbarhet när du väljer ett batterisystem. Kan systemet enkelt utökas eller uppgraderas om dina behov förändras? Att planera för framtida behov kan undvika onödiga kostnader och resursslöseri.

Säkerhet

Rätt installerade och underhållna anses batterier i bostäder vara säkra. Det finns dock några saker som är viktiga att tänka på:

  • Välj godkända och CE-märkta batterier.
  • Se till att installationen görs av behörig elektriker.
  • Batterierna ska ha övervakningssystem som varnar vid eventuella fel.
  • Placera batterierna på rätt plats, eftersom värmeutvecklingen ibland kan vara hög.

Elsäkerhetsverket har publicerat råd Länk till annan webbplats. kring säker installation av energilager.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.