Elbil som energilager

Framöver kommer elbilens batteri kunna fungera som energilager.

Tekniken att använda elbilens batteri som energilager till huset kallas V2G (vehicle to grid) eller V2X (vehicle to everything). Utbytet mellan fordon och elsystem kan då optimeras utifrån elnätets, fastighetens och användarens behov.

Tekniken är fortfarande på forskningsstadiet och testas i ett antal pilotprojekt. Den förväntas bli en del av ett framtida flexibelt elnät.

Schematisk bild över V2X.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.