Vätgas

Framöver kan el från förnybara energikällor lagras längre tid som vätgas.

Laddning av vätgasbil.

Fördelar med vätgas

Vätgas är en energibärare med många tillämpningsområden. Ett av dem är bränsleceller, där el framställs från vätgas och syre. Elen kan till exempel användas för utmatning på elnätet och för drivning av elmotorer.

Vätgas har sämre verkningsgrad än batterier, men kan å andra sidan lagra större mängder energi under längre perioder. Batterier passar därmed bättre för kortvariga variationer, medan vätgas till exempel kan balansera vindkraftens svängningar i tidsperioder om veckor.

Nackdelar med vätgas

Både produktion av vätgas och produktion av el från vätgas medför förluster. Den totala systemverkningsgraden är ungefär 30 procent, eller lite högre om även värme kan tillvaratas. Det innebär att elpriset måste variera med en faktor på minst tre enbart för att täcka den rörliga kostnaden, om omvandlingen el–vätgas–el ska bli lönsam.

För att lagra och transportera vätgas behöver den pressas ihop under högt tryck vilket är energikrävande och bidrar till energiförluster. Tankar som klarar högt tryck är relativt dyra.

Vätgas ger möjligheter att minska fossilberoendet, men medför även nya utmaningar. Bedömningen är att vätgas i många fall kräver stöd innan tekniken är kommersiellt mogen, bland annat beroende på behovet av infrastruktur och stora investeringar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.