Solfångare

Solfångare använder solens strålar för att producera varmvatten, som kan användas för kranvatten och uppvärmning av din bostad.

Solfångare på flerbostadshus.

Till skillnad från solceller, som producerar el, är solfångare en typ av uppvärmningssystem. Det är därför viktigt att de fungerar tillsammans med ditt nuvarande system.

Kombinera med biobränslevärmepanna

Det är vanligt att kombinera solvärme med en biobränslevärmepanna, som drivs med pellets eller ved. Solvärmen står för varmvattenförsörjningen under sommaren. Biobränsleanläggningen används för varmvatten och uppvärmning under vinterhalvåret. Detta minskar din arbetsinsats, särskilt under sommaren.

Koppla till en ackumulatortank

Solfångaren och värmepannan kopplas till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet.Solvärme kan också vara ett bra komplement till hus med direktverkande el, men då värmer solvärmen bara kranvattnet.

Produktion av varmvatten

För alla byggnader med behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ. Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare. I ett varmvattensystem kan ungefär hälften av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme.

Hur mycket kostar en solfångare?

Kostnaden för solfångare i en genomsnittlig villa ligger på 20 000–30 000 kr. Till det kommer kostnader för en kompatibel varmvattenberedare och en eventuell ackumulatortank. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300–500 liter med inbyggd solslinga och 5–8 kvadratmeter solfångare att rekommendera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.