Pelletspanna

En pelletspanna värmer både huset och vattnet till kranarna. Mycket av pelletshanteringen sker automatiskt, vilket både är enkelt och sparar pellets.

Pelletspanna

Pelletspannan är anpassad för att bara eldas med pellets. Den ska inte förväxlas med andra, mindre effektiva lösningar. Med en ackumulatortank minskar utsläppen och din arbetsinsats ytterligare.

Bygglov kan behövas

Många kommuner kräver bygganmälan för ny eller ändrad eldstad, och bygglov för ny eller ändrad skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller. Du kan även kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare för mer information.

Att tänka på när du väljer pellets

  • En villa förbrukar ungefär 3,5 till 5 ton pellets per år.
  • Välj den pelletsstorlek som pannan är anpassad för.
  • Se till att pelletsen är tillräckligt hållbara för att inte smulas sönder.
  • Pellets kan köpas i olika mängd, vilket påverkar kostnaden.

Skötsel och underhåll av pelletspanna

Du måste tömma asklådan och ta hand om askan på ett säkert sätt, även om pannan har automatisk uraskning. Se också till att hålla brännkoppen ren och att sota pannan regelbundet.

Sotning och brandskyddskontroll, msb.se Länk till annan webbplats.

Ta hjälp av energimärkningen

Använd energimärkningen för att jämföra pelletspannor med varandra och med annan uppvärmning. Skalan går från A+++ till D. Pelletspannor har också ekodesignkrav på effektivitet och gränsvärden för utsläpp till miljön.

Solfångare ger varmvatten på sommaren

Komplettera din pelletspanna med solfångare, så kan du värma kranvattnet på sommaren utan att elda.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.