Värmepumpar

En värmepump tar värme från berg, jord, sjö eller luft. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men däremot mängden köpt energi, vilket sänker uppvärmningskostnaden.