Berg-, jord-, eller sjövärmepump

Berg-, jord-, och sjövärmepumpar används i hus med vattenburet värmesystem.

Tecknad bild av ett hus i genomskärning med en bergvärmepump och borrhål.

Fakta om bergvärmepumpar

Hur fungerar en bergvärmepump?

En bergvärmepump tar värme från borrhål i berggrunden. Värmen som kan utvinnas är ungefär 145 kWh per meter borrhål och år. Bergvärme är ett lönsamt alternativ för större hus och familjer med ett årligt värmebehov för värme och varmvatten mellan 15 000 - 25 000 kWh/år samt högre än 25 000 kWh.

Hur dimensioneras en bergvärmepump?

Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att värmepumpen bör dimensioneras för att täcka cirka 95 procent av husets årliga energibehov.

Generellt ska en bergvärmepump klara hela behovet av värme och varmvatten. Men under mycket kalla perioder kan en kompletterande värmekälla behövas. Den utgörs då oftast av en elpatron i värmepumpen.

Hur mycket värme ger en bergvärmepump?

En bergvärmepump brukar ge 3–4 gånger så mycket värmeenergi som den drar i elenergi. Detta kallas för värmefaktorn.

Hur mycket värmeenergi som finns i borrhålet påverkar värmetillförseln, liksom om huset använder mycket varmvatten.

Vad kostar en bergvärmepump?

Kostnaden för att installera en berg-, jord- eller sjövärmepump varierar kraftigt beroende på förutsättningarna, men kostnader på ungefär 120 000 – 250 000 kr (2023) är vanligt för en villa.

Alternativ till bergvärmepump

En jordvärmepump tar ytjord- eller markvärme från en lång slang som grävs ner i marken. Mängden energi som kan utvinnas beror faktorer som slangens längd och husets värmebehov. Ett jordvärmesystem är cirka 20 000–30 000 kr billigare än ett bergvärmesystem. En sjövärmepump tar på motsvarande sätt värme från en närliggande sjö eller liknande.

Illustration av ett hus i genomskärning med en jordvärmeslinga under mark.

Att tänka på vid installation

  • Borrhålen bör vara placerade minst 20 meter från varandra, 10 meter från tomtgränsen och 4 meter från huset.
  • För alla typer av berg-, jord eller sjövärmepumpar krävs en anmälan till kommunen, enligt miljöbalken.
  • Sveriges geologiska undersökning har en databas över många av landets borrhål, som där kallas för energibrunnar. Där kan kommunen, eller du själv, se om din brunn hamnar nära någon annans.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.