Tillgänglighetsredogörelse

På den här sidan beskriver vi hur energiochklimatradgivningen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Energimyndigheten står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan meddela brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Så långt som möjligt följer vi de officiella riktlinjerna för offentlig sektor "Vägledningen för webbutveckling". Dessa baseras på internationell standard WCAG 2.1 nivå AA.

Webbriktlinjer för offentlig sektor Länk till annan webbplats.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från energiochklimatradgivningen.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss.

Kontakta oss via mejl

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har kända tillgänglighetsbrister på denna webbplats. Vi arbetar löpande med att åtgärda dessa. Beskrivning av tillgänglighetsbrister:

Alternativ saknas för videoinnehåll

Alla digitala videoproduktioner ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga. De ska fungera för dem som inte kan se, inte kan höra, har begränsad handkraft eller inte är datorvana.

Våra filmproduktioner är inte alltid översatta till svenska eller textade, syntolkade eller teckenspråkstolkade. På sikt strävar vi efter att texta alla våra filmer.

Långa komplicerade texter

Många av våra texter är långa och komplicerade. De hanterar komplexa ämnen och det är inte alltid lätt att göra dessa texter enkla att förstå.

Vi arbetar aktivt med klarspråk och vår vision är att så många som möjligt av våra texter ska vara skrivna enligt klarspråk.

Andra brister

  • På vissa webbsidor görs avsteg från en förutsägbar och konventionell meny som kan försvåra navigeringen.
  • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar.
  • Brutna länkar.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda dessa brister.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du anmäla detta till oss via ett formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av självskattning, det vill säga intern både manuell bedömning och automatiserad testning, samt en extern konsult för att bedöma webbplatsens tillgänglighet.

Vi genomför egna tester kontinuerligt med stöd av webbaserade verktyg som granskar webbplatsers tillgänglighet.

Webbplatsen granskades senast den 3 januari 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.