Produktionsstöd för biogas

Stöd för er som producerar biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas.

Anläggning för uppgradering av biogas.

Syftet med stödet är att främja en ökad produktion av biogas samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Gödselgasstödet minskar också företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser.

Stödets storlek baseras enligt produktion av biogas, som

  • uppgraderas till biometan med högst 30 öre per kilowattimme producerad biogas, eller
  • uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform med högst 45 (30+15) öre per kilowattimme producerad biogas.
  • Stöd får också lämnas för produktion av biogas för den andel som kan antas vara producerad av stallgödsel, med högst 40 öre per kilowattimme producerad biogas.

Läs mer om stödet hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Innehåll på sidan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.