Producera solel

För ett företag som satsar på solceller kan det innebära såväl ett tillskott av förnybar energi som att varumärket stärks. Solceller kan även bidra till att sänka företages effekttoppar.