Skattereduktion för grön teknik

Småhus- och lägenhetsägare kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material om du ska installera grön teknik.

Solceller från sidan på villatak.

Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.

Du kan få:

  • Skattereduktion om 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr.

Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skattverket Länk till annan webbplats..

Innehåll på sidan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.