• Belysning
  • Bidrag och stöd
  • Spara el
  • Värme och kyla

Optimera energi-användningen i din butik

Lär dig hur du kan optimera din livsmedelsbutiks energieffektivitet och minska dina elräkningar - delta på inspirationsmöte med experter och branschkollegor.

Datum:
25-29 april 2024
Tid:
10:00 - 11:30 25 april, eller 18:00 - 19:30 29 april
Delta:
Fysiskt
Plats:
Fullmäktigesalen i Stadshuset; Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka
Arrangör:
Energi- och klimatrådgivningen och Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun

Observera
Mötet kommer genomföras antingen den 25 april klockan 10.00-11.30, eller den 29 april klockan 18.00-19.30. Mötet genomförspå det datum som flest har anmält sig till.

Upplever du att elräkningarna för din butik är för höga? Är du nyfiken på hur du kan göra för att minska dem?

Evenemanget kommer att erbjuda kunskap om energieffektivisering, lagar och regler, samt aktuella stöd och bidrag för energieffektivisering. Det kommer även att inkludera en föreläsning, diskussion, möjlighet till erfarenhetsutbyte och möjlighet att boka gratis personlig energirådgivning.