Stöd och bidrag

Här listar vi de ekonomiska stöd och bidrag som finns för de föreningar som vill effektivisera sin energianvändning eller hjälpa till att öka andelen fossilfri energi.

  • Bild-laddas.webp
    Ladda bilen

    Sök stöd och bidrag för att installera laddstationer för företagets fordon eller allmänheten.