Solenergi

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för gemensam användning i flerbostadshus. Vanligast är att elen används till föreningens fastighetsel. För att kunna använda den egenproducerade elen även till hushållsel i en bostadsrättsförening behöver alla lägenheter kopplas till samma elabonnemang.