Energiberedskap

En guide för hur bostadsrättsföreningar kan förbereda sig för att hantera störningar och avbrott i energiförsörjningen.