Hur stor solcellsanläggning kan vi ha?

Storleken på din solcellsanläggning styrs främst av syfte, önskemål och takets möjligheter.

Solceller på mark, från baksidan.

En liten anläggning ger hög egenanvändning och kort avbetalningstid, men producerar mindre energi. För störst besparing/intäkt bör solcellsanläggningen vara större – dock följt av en högre investeringskostnad.

Den andel solel som används direkt i företaget och inte säljs vidare ut mot elnätet kallas egenanvändningsgrad. Vid höga elpriser och låg ersättning för överskottsproduktion blir en hög grad av egenanvändning mer lönsam. Trots detta kan det vara svårt att utnyttja mer än cirka 80 procent av den producerade solelen. Det beror på att även om produktionen är god finns det inte alltid ett behov.

Är syftet med anläggningen till exempel att företaget ska bli klimatneutralt så bör solcellsanläggningens storlek motsvara företagets årliga elanvändning.

Kan jag få skattereduktion?

Som mikroproducent kan du få skattereduktion för den överskottsel din anläggning matar in på elnätet. Som mest kan du få 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18 000 kronor per år. För att räknas som en mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Den årliga elförsäljningen får inte heller överstiga den årliga mängden inköpt el. Fler tips om skattereduktion finns på Skatteverket.se Länk till annan webbplats..

Solcellers livslängd

Solcellerna har ofta 25 års effektgaranti, vilket betyder att producenten garanterar att de ger minst en viss procent av den initiala effekten efter 25 år – exempelvis 80 procent av effektuttaget. Normalt lämnas även en produktgaranti på cirka 10–12 år på solcellspaneler, men dubbelglasade solcellspaneler kan ha en produktgaranti på hela 30 år.

Det som normalt ger upp först är växelriktaren, vars funktion är att konvertera likström från solcellerna till växelström. Garantin på växelriktare är vanligtvis mellan 5–12 år, med möjlighet till förlängning. Som regel ska ett byte av växelriktare under solcellsanläggningens livslängd vara med i den ekonomiska kalkylen.

Fullständig guide till att skaffa solceller hittar du på Solelportalen (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.