Laddplatser på företaget

Antalet elbilar ökar och därmed behovet av laddplatser på företaget, både för dina anställda och för företagets eventuella egna elbilar.

Bil laddar vid laddstation.

Varför ordna laddplatser på företaget?

90–95 procent av all laddning sker vid hemmet eller arbetsplatsen. Det är billigare än vid en laddstation, och det är praktiskt att passa på när bilen ändå står parkerad. Genom att erbjuda laddning till dina medarbetare kan du därmed bli mer attraktiv som arbetsgivare.

Ta betalt för laddning

Det finns olika sätt att ta betalt för laddningen:

Låt medarbetarna ladda utan avgift

Ingen kostnad för den som laddar. Rekommenderas endast i undantagsfall, exempelvis när debiteringskostnaden är högre än intäkten.

Ta ut en fast avgift

Fast påslag på hyran för p-platsen. Prissättningen görs så att investeringen skrivs av under en viss tid. Elkostnaden räknas som ett genomsnitt. Detta minimerar administrationen, men tänk att den här modellen inte motiverar till att resa kollektivt eller använda mindre el.

Kostnad per tidsenhet

Medarbetaren betalar när bilen står på p-platsen, oavsett om den laddas eller inte. Detta är lämpligt om du vill öka rotationen på p-platserna, exempelvis vid snabbladdning.

Kostnad per kWh

Debitering per kWh, där kWh-priset bör inkludera ett påslag för att täcka investeringskostnaden. Modellen är lämplig när laststyrning kan reglera ner laddningen. Den uppmuntrar också till att resa kollektivt och minska elanvändningen, men kan kräva mer administration.

Kombination av fast avgift och kostnad per kWh

Fastighetsägaren tar ut en fast avgift eller debiterar via laddoperatören, på hyran eller separat. Laddoperatören sköter felanmälningar, underhåll och debitering av el. Startavgiften kan dock bli dyr, så det är viktigt att ha ett bra avtal.

Hyr ut till tredje part

En laddoperatör eller ett parkeringsbolag sköter allt och betalar en avgift, som går till att skriva av investeringen. Detta är lämpligt om parkeringsbolaget redan idag sköter allt, eller om fastighetsägaren vill minimera administrationen. Det kan dock bli dyrt, så se till att ha ett bra avtal.

Laddning på egen fastighet

Så här kan processen se ut om ni installerar laddplatser på företagets egen fastighet:

Behovsanalys

Analysera och dokumentera era behov av laddning. Här bör ni beskriva antalet laddpunkter, kapacitet, åtkomstkontroll, behov av statistik och betalningslösning samt eventuella andra krav och önskemål.

Förutsättningar

Gör en enklare utredning av era grundförutsättningar i fastigheten. Saker som bör finnas med är elnätsabonnemang, nuvarande energianvändning, placering av elcentral, typ av parkering och möjliga monteringsalternativ.

Utrustning, tjänst, installation

Fast laddkabel? Laststyrning? Inbyggd elmätare? Smart och uppkopplad laddutrustning? Val av laddtjänst? Det kan uppstå många frågor när det är dags att skaffa laddpunkter.

Offert

Med hjälp av informationen från de första stegen kan ni nu sätta ihop ett förfrågningsunderlag, som ni ger till potentiella utförare. Dessa kan vara elinstallationsföretag, energibolag, laddoperatörer och andra specialiserade laddföretag. Låt den potentiella utföraren komma på besök, så blir det lättare att lämna en bra offert.

Söka bidrag

Det finns möjlighet att söka statligt bidrag för upp till halva investeringskostnaden. Det rör sig om olika bidrag, beroende på vem som gör ansökan och vem som främst ska använda laddpunkten.

Genomföra

Det är viktigt att informera alla berörda om hur de nya laddpunkterna fungerar. Det är också bra att, efter en tid, göra en uppföljning av hur de används och hur nöjda användarna är. En plan för underhållet kan också vara en bra idé. Tänk även på att satsningen på fossilfria fordon är en del av er miljöprofil, så berätta för era kunder och andra intressenter.

Vägledning för företags fossilfria bilresor (pdf) Länk till annan webbplats.

När anställda laddar för privat körning på företaget

Om du låter dina anställda ladda privata bilar på företagets laddplatser, uppstår en skattepliktig förmån. Detta gäller även förmånsbilar som används privat. Det spelar ingen roll om drivmedlet är el, bensin eller diesel. Om du blir osäker kan du alltså jämföra med hur du skulle ha gjort om det istället handlade om diesel .

Utmaningen med el är att bedöma hur stor förmånen har varit. Detta kan göras genom att koppla en laddtjänst till laddpunkterna, mäta varje laddning och koppla den till en förare. Föraren behöver då identifiera sig med RFID-kort eller mobilapp för att starta laddningen. När lönen betalas ut sammanställs varje medarbetares elanvändning, och personen betalar skatt utifrån marknadsvärdet av förmånen. Sannolikt innebär detta viss administration för ditt företag.

Om du vill undvika att en förmån uppstår, kan du istället låta medarbetarna betala ett marknadsmässigt pris. Skatteverket brukar basera detta på kWh-priset för motsvarande laddning vid en privatbostad.

Vad är laststyrning och lastbalansering?

Laststyrning fördelar effekten om det är många som laddar samtidigt. Lastbalansering sänker laddeffekten när elen behövs till andra delar av fastigheten.

Att styra laddningen, eller lasten, kan göras på flera sätt. Det kan ske genom att alla fordon får lika mycket eller lite laddeffekt, eller genom att fordonet som kopplas in sist får högst effekt. Det kan även vara så att ett antal laddpunkter ger samma låga effekt, medan några få laddpunkter ger högre effekt.

Hur snabbt kan jag ladda min elbil?

Det finns tre olika sorters laddning med olika hastighet:

  • Normalladdning 3,7–22 kW (16A). Laddningen tar runt 4–9 timmar. Vanligt är 11 kW vid laddning hemma, vid köpcentrum och liknande.
  • Snabbladdning 23–350 kW. Laddningen tar runt 20–60 minuter. Vanligt är omkring 50 kW, vid exempelvis bensinstationer.
  • ”Nödladdare” (vanligt vägguttag).

Ett annat ord för ett vanligt eluttag är schukouttag. En schukoladdare, även kallad hemmaladdare eller nödladdare, följer ofta med bilen.

Vissa bilar kan laddas med växelström med hög effekt. En sådan laddningsplats är relativt enkel och billig att installera, om du har tillgång till el med hög effekt. Vissa andra bilar använder likström vid snabbladdning. En sådan laddare kostar några hundra tusen kronor att installera. Med bra elmatning kan du ladda fullt på cirka 30 minuter.

Som elbilsägare brukar man ha en laddkabel liggande i bilen, eftersom man ofta behöver använda sin egen kabel.

Stöd och bidrag för företag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.