Mötes- och resepolicy

I en klimatsmart resepolicy ska det tydligt framgå att nödvändiga resor görs med transportmedel som har låga växthusgasutsläpp.

Kvinna går med cykel.

Transporter står ofta för stor del av företagens klimatpåverkan och kan minskas på tre sätt:

  • minska antalet resta km genom fler digitala möten och ruttoptimering
  • byt till förnybara drivmedel
  • uppmuntra användningen av kollektivtrafik och cykel, exempelvis genom klimatväxling eller flextid.

Hållbara beteenden

Att uppmuntra hållbara beteenden hos kunder och anställda kan vara ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan.

  • Skapa en cykelvänlig arbetsplats genom att exempelvis erbjuda omklädningsmöjligheter, förvaring och cykelparkering.
  • Erbjud förmånscyklar.
  • Underlätta för samåkning.
  • Utbilda anställda och kunder om miljö och klimatfrågor.
  • Stimulera till mer vegetarisk kost vid möten och i matsalar.
  • Ställ krav i upphandlingar av varor och tjänster.
  • Välj att samarbeta med leverantörer och partners som är hållbara.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.