Innan du byter värmesystem

För att få ett så energieffektivt hus som möjligt är det viktigt att minska värmebehovet. Gör det innan du uppgraderar eller byter ut ditt värmesystem.

Villor längs gata.

Undersök husets värmebehov

Börja med att ta reda på hur mycket energi huset använder till uppvärmning varje månad. Ta hjälp av din energideklaration och dina el- och andra energifakturor. Då kan du se:

  • hur ett nytt värmesystem kan dimensioneras
  • hur husets värmebehov kan minskas.

Att tänka på

  • Fundera på om eventuella utbyggnadsplaner kan påverka värmebehovet.
  • Du bör ha bott i huset i minst ett år, så att du vet hur just din energianvändning ser ut.

Minska behovet av värme och varmvatten

Istället för att byta värmesystem kan de flesta svenska småhus göra följande åtgärder för att minska sin energianvändning.

Tilläggsisolering och isolering

Tilläggsisolering minskar behovet av uppvärmning på vintern och kyla på sommaren. Börja med vinden.

Varmvatten

Börja med att se över dina vanor, exempelvis duschtiden. Du kan också byta till effektiva kranar och spara ungefär 40 procent av varmvattnet.

Fönster och dörrar

Täta, renovera eller byt ut fönster och dörrar. Se till att de har ett så lågt U-värde som möjligt.

Ventilation

Ett energieffektivt ventilationssystem återvinner värmen i frånluften. Rengör ventilationskanaler och fläktar, byt filter och underhåll ventilationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.