Byta värmesystem

När du har minskat värmebehovet i ditt hus kan det vara dags att fundera på vilket värmesystem som passar bäst.

Luftvattenpump utanför ett vitt hus.

De vanligaste uppvärmningsalternativen är elvärme, värmepanna, fjärrvärme eller värmepump. Många med elpanna eller direktverkande el vill byta till ett annat värmesystem, medan den som har en gammal värmepump ofta väljer att byta till en ny.

Några frågor att fundera över

Vilket värmesystem passar mig?

När du ska välja värmesystem bör du fundera över:

 • hur mycket tid och arbete du är beredd att lägga ner
 • hur driftsäkerheten och tillgången till bränsle och service ser ut
 • hur viktigt är det är att kunna växla mellan energislag
 • hur viktig miljöaspekten är för dig
 • vad värmesystemet innebär för utsläpp, lukt och buller.

Vilka värmesystem passar mitt hus?

Tänk på frågor som rör själva huset, exempelvis:

 • hur stort utrymme värmesystemet behöver
 • om huset värms via direktelement eller vattenburet värmesystem
 • om det nya systemet ska fungera ihop med ett befintligt
 • om huset har ett bra läge för solenergi
 • om det finns ett fjärrvärmenät i närheten
 • om det finns frånluftsventilation (då kan frånluftsvärmepump vara ett alternativ)
 • om du har öppen planlösning (då kan luft-luftvärmepump vara ett alternativ)
 • om det finns en godkänd skorsten eller lokala föreskrifter om eldning
 • om tomtytan kan användas för jord- eller bergvärme
 • om huset står på en grusås eller i ett vattenskyddsområde.

Hur jämför jag kostnaden för olika värmesystem?

Olika värmesystem kostar olika mycket. För att jämföra lönsamheten för olika uppvärmningsalternativ behöver du dessutom titta på fler faktorer än investeringskostnaden:

 • Hur blir räntan och kostnadsminskningen?
 • Hur hög blir kostnaden för driften?
 • När kommer delar eller hela systemet behöva bytas ut?
 • Hur mycket underhåll och tillsyn behövs?
 • Behöver du göra omfattande ombyggnationer?
 • Behöver du ändra din huvudsäkring på grund av nya elbehov?

Tre vanliga metoder för att jämföra kostnader

 • Återbetalningstid
  Med eller utan hänsyn till ränta.
 • Nuvärdesmetoden
  Summan av framtida kostnader räknas om till dagens nivå.
 • Annuitetsmetoden
  Den årliga kostnaden för amortering och ränta för en investering jämförs med den årliga kostnadsminskningen.

Stöd och bidrag

Här kan du läsa om stöd och bidrag som privatpersoner kan söka.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.