IMD – individuell mätning och debitering

Vid individuell mätning och debitering (IMD) betalar varje lägenhetsinnehavare för sin egen energianvändning, istället för att den ingår i hyran.

Termostat på element.

Detta innebär att särskilda mätare läser av hur mycket värme eller varmvatten varje lägenhet använder, ungefär på samma sätt som för hushållsel.

När krävs IMD?

Från 1 juli 2021 krävs IMD för värme i vissa flerbostadshus och IMD för varmvatten för flerbostadshus vid vissa ombyggnationer. Från 1 juni 2022 krävs det även IMD för tappvatten vid uppförande av samtliga nya flerbostadshus.

Undantag för IMD kan ges om:

  • det inte är tekniskt genomförbart
  • åtgärden inte är proportionell mot energibesparingarna
  • du har planerat andra konkreta energieffektiviserande åtgärder istället för att installera IMD för värme.

Byggnadsnämnden i varje kommun ansvarar för tillsyn av IMD-installationer. På deras inrådan ska du som fastighetsägare kunna visa att installationen är genomförd eller att fastigheten är undantagen från kraven.

Boverket Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om IMD-kraven, vilka undantag som gäller, och hur tillsynen går till.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.