Hållbara drivmedel

Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen, som vid förbränning orsakar utsläpp av koldioxid. Undersök därför andra drivmedel, som biogas och elbil.

Bil står vid drivmedelsstation och tankas.

Begreppet miljöbilar brukar användas för bilar som påverkar miljön mindre än traditionella fossildrivna bilar. Det kan innebära att de drivs med el, förnybara bränslen eller att de är fossildrivna men bränslesnåla. På Miljöfordons webbplats Länk till annan webbplats. kan du jämföra miljöbilar på den svenska marknaden.

Många bilar kan idag tankas förnybart. På bytbränsle.se Länk till annan webbplats. kan du skriva in din bils registreringsnummer och se vilka drivmedel den kan köras på.

Olika hållbara drivmedel

Vad är biodiesel?

Biodiesel är ett samlingsnamn på drivmedel som liknar diesel, men som framställts av biomassa. Råvaran kan till exempel vara raps-, tall-, soja-, majs- eller palmolja. Det är ett förnybart bränsle som minskar utsläppen jämfört med vanlig diesel. Däremot är det inte bättre för gatumiljön.

Vad är HVO?

HVO är en typ av biodiesel tillverkad av vegetabiliska oljor eller djurfetter.

Vad är FAME?

FAME är en annan form av biodiesel. Den vanligaste typen av FAME i Sverige är RME, som tillverkas av rapsolja.

Vad är biogas?

Biogas består till största delen av metan och produceras huvudsakligen av restprodukter och avfall. Metan bidrar mer till växthuseffekten än koldioxid, men utsläppen kompenseras delvis av växthusgaserna som tas upp vid odlingen av spannmål.

Biogas säljs per kilogram, medan bensin och diesel säljs per liter. Det kan ge intrycket att biogasen är ett dyrare drivmedel, men så behöver inte vara fallet.

Hur tankar jag en biogasbil?

Du tankar biogas på ungefär samma sätt som diesel eller bensin. Biogasmackar är ofta särskilt utmärkta och kan variera i tillgänglighet beroende på plats.

Tänk på att biogasbilar kan ha olika tankningsstandarder. Läs därför gärna på instruktionerna för just din bil.

Vad är etanol?

Etanol kan bland annat tillverkas av majs, spannmål och potatis. Förbränningen släpper ut växthusgaser, men till skillnad från fossila bränslen är etanolen förnybar. Genom att köra på etanol kan du ungefär halvera utsläppen jämfört med bensin.

Drivmedlet förkortas E85, vilket betyder att det innehåller 85 procent etanol. På vintern sänks halten till 76 procent för att underlätta kallstart.

”Flexifuel”-bilar kan köras på en blandning av etanol och bensin, i olika proportioner. Kontrollera alltid bilens manual, eller kontakta tillverkaren, för att se vilka bränslen din bil är godkänd för. Att tanka med fel bränsle kan leda till allvarliga skador på bilen och ogiltigförklara garantin.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.