Laddhastigheter och kontakter

Olika laddbara fordon har olika kontakter. När du väljer laddstation hemma gäller det alltså att kontakterna passar för just din bil.

Laddkontakt typ 2 enfas.

Laddkontakt typ 2 enfas.

Hur snabbt kan jag ladda min elbil?

Det finns tre olika sorters laddning med olika hastighet:

  • Normalladdning 3,7–22 kW på 16A. Laddningen tar runt 4–9 timmar. Vanligt är 11 kW vid laddning hemma, vid köpcentrum och liknande.
  • Snabbladdning 23–350 kW. Laddningen tar runt 20–60 minuter. Vanligt är omkring 50 kW, vid exempelvis bensinstationer.
  • ”Nödladdare” (vanligt vägguttag).

Ett annat ord för ett vanligt eluttag är schukouttag. En schukoladdare, även kallad hemmaladdare eller nödladdare, följer ofta med bilen.

Att ladda bilen från det vanliga eluttaget betraktas som nödladdning. Uttaget är inte gjort för den belastningen, och i värsta fall kan det orsaka en brand. Istället bör du installera en laddbox. Det är säkrare och snabbare, och du kan välja när och hur snabbt bilen ska laddas.

Vilka kontakter för laddning av elfordon finns det?

Olika laddbara fordon har olika kontakter. EU har bestämt att Typ 2 ska vara standard, så på nya bilar och nya offentliga laddplatser är det den som gäller.

För snabbladdning är standarden motsvarande kontakt, men med två ytterligare hål. Den kallas då CCS (Combined Charging System). I ett CCS-uttag går det även att ladda med en Typ 2-kabel, men i lägre hastighet. Om din bil har en annan sorts kontakt kan du köpa en adaptersladd, så att du även kan ladda i standarduttagen.

Laddkontakt typ 2, tvåfas snabbladdare.

Laddkontakt typ 2, tvåfas snabbladdare (CCS-combo).

Vissa bilar kan laddas med växelström med hög effekt. En sådan laddningsplats är relativt enkel och billig att installera, om du har tillgång till el med hög effekt. Vissa andra bilar använder likström vid snabbladdning. En sådan laddare kostar några hundra tusen kronor att installera. Med bra elmatning kan du ladda fullt på cirka 30 minuter.

Som elbilsägare brukar man ha en laddkabel liggande i bilen, eftersom man ofta behöver använda sin egen kabel.

Laddboxens fas och uttagstyper

Ska jag installera laddboxen på 1- eller 3-fas?

Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och vilken effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser. Laddboxen ställs då in för 1-fas- respektive 3-fasladdning, med strömstyrka mellan 10 och 32 A.

Vid en installation på 1-fas blir den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A och 7,4 kW vid 32 A. Vid en installation på 3-fas blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A.

Många laddbara bilar, särskilt laddhybrider, kan enbart ta emot 3,7 kW. Det är dock ändå fullt möjligt att ladda bilen från boxar med högre effekt.

Fundera på hur dina behov ser ut. De flesta bilar står parkerade under en hel natt, och då räcker 3,7 kW utan problem.

Vad är skillnaden på Typ 1- och Typ 2-uttag?

Typ 1: Äldre modeller av asiatiska bilar har Typ 1-uttag. Dessa kan bara laddas med 1-fasladdning. Det finns kablar med Typ 2-uttag i ena änden och Typ 1-uttag i andra änden, som kan användas vid laddplatser med Typ 2-uttag. Detta går dock inte om laddplatsen är utrustad med en fast Typ 2-kabel. Snabbladdare för Typ 1 kallas CHAdeMO.

Typ 2: Alla nya bilmodeller lanserade från år 2015 ska vara utrustade med Typ 2-uttag, enligt EU-standard. Alla publika laddplatser ska också ha Typ 2-uttag, från och med 2017. Snabbladdare för Typ 2 kallas CCS-combo.

Illustration över fyra typer av elbilskontakter. Beskrivning i texten.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.