Så fungerar solceller och solfångare

Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller. Produktionen av el eller värme medför inga klimatutsläpp under drift, men framtagandet av utrustningen kommer med ett klimatavtryck, därför bör du ta hänsyn till tillverkarens materialval, produktion och transport.

Solceller som fyller hela bildytan.

Solceller producerar elektricitet

När solstrålarna träffar solcellen blir ovansidan negativt och undersidan positivt laddad, vilket genererar likström. För att elen ska kunna användas omvandlas den till växelström i en växelriktare. I normalfallet räcker den egenproducerade elen bara till en del av det totala årsbehovet, eftersom solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren.

De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsbolag. Det går också att lagra elen i batterier, för att öka egenanvändningen av den producerade elen. Detta kan du också göra om byggnaden inte är nätansluten, till exempel i ett fritidshus.

En solcellsanläggning består huvudsakligen av solcellsmoduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet finns också ett batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker.

Solcellers miljöpåverkan kommer främst från energin som går åt vid tillverkningen av panelerna. En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år.

Elsäkerhet vid solcessinstallationer

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker, för dig och för andra, finns krav på vem som får installera den och hur det ska gå till. Som köpare är det viktigt att du väljer leverantör med omsorg. Du ska också se till att slutkontroll och överlämning av anläggningen utförs.

Solfångare producerar värme

Solfångare använder solens strålar för att producera varmt vatten. Varmvattnet kan användas för att värma kranvatten eller för uppvärmning i din bostad. Det varma vattnet kan också användas till att värma en pool.

För att värma upp ett hus med solvärme krävs att du har ett vattenburet värmesystem. Till skillnad från solceller är solfångare ett uppvärmningssystem, som därmed behöver kunna kombineras med ditt nuvarande.

Placering av solfångare

Solfångare är, liksom solceller, beroende av väderstreck och lutning för att få mycket solinstrålning. De går att placera både på tak och på ställningar på marken. En solfångaranläggning måste kunna hantera en lång period med sol, även om man inte använder varmvatten. I en del kommuner kan anläggningen behöva bygglov.

Vad är en luftsolfångare?

En luftsolfångare består av en solcellspanel som genererar el för att driva en fläkt. Fläkten drar sedan frisk luft genom bakpanelen. Luften värms då upp och blåses sedan in i huset. En luftsolfångare kan hjälpa till att ventilera, värma och hålla nere luftfuktigheten i ett hus. Det kan vara en lösning för att få lite torr och varm luft tillförd i byggnader utan värmesystem, som garage och sommarstugor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.