Funkar vårt tak för solceller?

Både solceller och solvärme kräver att anläggningarna har en lämplig placering.

Solfångare på flerbostadshus.

Anläggningarna bör orienteras från sydost till sydväst. En lutning mellan 30 till 60 grader är optimal och ger en större årlig solelproduktion. Det är också viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Detta avgör om taket passar för solceller

Skuggning

Solcellsanläggningar i skugga producerar mindre. Små skuggor behöver inte vara ett problem, men det bästa är ett skuggfritt läge.

Instrålning

Om ditt område har en lokal solkarta kan du se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak. Även Europeiska kommissionens program PVGIS visar information om solstrålning och lokala förhållanden.

Takriktning

Solceller riktade mot syd, sydost eller sydväst ger högst årlig produktion. Solceller i östlig eller västlig riktning kan istället ge mer produktion morgon och kväll, när elanvändningen i huset vanligtvis är störst.

Taklutning

Att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak är enklast och mest kostnadseffektivt. Om taket är platt lutas solcellerna upp något med en ställning.

Elnät

Elnätet behöver vara tillräckligt starkt för att ta emot elen som din solcellsanläggning matar in. Ditt elnätsbolag kan berätta om förutsättningarna där du bor.

Att ta reda på

  • Hur är takets skick? En eventuell renovering bör genomföras före installationen, eftersom solcellsanläggningen troligen kommer att finnas kvar länge. Den beräknade livstiden är 25–30 år.
  • Ta reda på vad ni har för taktyp och om det finns plats för en kranbil eller byggnadsställning intill byggnaden.
  • Uppskatta hur stor yta ni har att placera solcellerna på.

Fullständig guide till att skaffa solceller hittar du på Solelportalen (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.. Specifik information för föreningar och fastighetsägare är markerad med en röd ram.

Visste du att..?

  • I klart solljus levererar solcellen sin maxeffekt, vid mulet väder kan solcellerna ändå leverera en viss effekt.
  • Solens energi tas tillvara oavsett utetemperatur, men vid väldigt varmt väder kan utbytet minska något.

Vanliga frågor och svar

Behöver vi ansöka om bygglov för vår solcellsanläggning?

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1 augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov, vilket har underlättat installationsprocessen. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form. Den får heller inte monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligger i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret.

Läs mer om reglerna på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta din kommunala bygglovsavdelning.

Hur ska jag tänka när jag jämför offerter på solcellsanläggningar?

En bra tumregel att jämföra priset på anläggningen, baserat på installerad effekt (kr/kW). Solcellsmodulernas verkningsgrad spelar mindre roll, eftersom den redan är inräknad i denna kostnad. Dock kan verkningsgraden vara relevant om du vill få plats med så hög kapacitet som möjligt på en liten yta.

Titta noga på vilka kostnadsposter som ingår i offerten. Fundera också över var eventuella extrakostnader kan uppstå, till exempel leveranstid och leveransvillkor, kostnader för lyft av material eller byggställning. Kontrollera att fabrikat och modellnummer för solcellspaneler, växelriktare och montagesystem är med i offerten.

Se till att företaget uppfyller rätt krav för elinstallation. Det kan du göra hos Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats.. Företaget ska vara registrerat med verksamhetstyp elproduktionsanläggningar. Ta även reda på om företaget har F-skattsedel, kollektivavtal och att de följer Taksäkerhetskommitténs branschstandard. Du kan även ta reda på om företaget är medlem i branschorganisationen Svensk solenergi Länk till annan webbplats.. Om du vill kan du också be företagen om referensobjekt.

Fler tips om offertgranskning finns hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Finns bidrag och stöd för installation av solceller?

Det finns inga investeringsstöd för föreningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.