Gröna hyresavtal

Bostäder och lokaler står för nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Många av dem hyrs ut till andra användare. Samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare är därför avgörande för att minska energianvändningen. Gör det med Gröna hyresavtal.

Kontorsbyggnad

Gröna hyresavtal är ett verktyg som kan användas när det krävs samarbete, för att varken hyresgäst eller fastighetsägare ensam har full kontroll över fastighetens miljöpåverkan.

Vad är ett Grönt hyresavtal?

En så kallad Grön bilaga har tagits fram för bland annat kontors- och handelslokaler. Bakom den står branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige, tillsammans med fastighetsföretag, myndigheter och organisationer inom fastighetsbranschen. När en sådan Grön bilaga följer med Fastighetsägarnas lokalhyresavtal skapas ett grönt hyresavtal.

Hur implementeras Grönt hyresavtal?

Ett Grönt hyresavtal kan initieras av både hyresvärd och hyresgäst. För att arbetet ska fungera på bästa sätt är det viktigt att det finns ett intresse och engagemang hos både hyresvärdens och hyresgästens ledning.

Ett Grönt hyresavtal föreslås implementeras i fem steg:

1. Avsiktsförklaring och tecknande

Besluta vilka avtalspunkter som den Gröna bilagan ska innehålla. Om miljöcertifiering finns eller planeras för företagen eller lokalen, kan dessa kriterier med fördel inkluderas i den Gröna bilagan. När båda parter är överens om avtalspunkterna som ska ingå, tecknas den Gröna bilagan.

2. Planera

Hyresvärden och hyresgästen ska gärna enas om byggnads- och lokalrelaterade miljömål och ange hur uppfyllnaden av målen ska följas upp och utvärderas. Här bör även miljöcertifieringar och underhållsplan inkluderas. Utifrån fastställda avtalspunkter tas en åtgärdsplan fram.

3. Genomför

Genomför åtgärder utifrån de beslutade avtalspunkterna i den Gröna bilagan och åtgärdsplan.

4. Följ upp

Följ upp åtaganden i det Gröna hyresavtalet. Att göra detta kontinuerligt är viktigt för att uppfylla målen.

5. Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte kan gärna vara en del av processen vid användningen av Gröna hyresavtal. Detta för att sprida erfarenhet och kunskap angående Gröna hyresavtal bland förvaltare och hyresgäster.

Beloks vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga (belok.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.