Spara energi och pengar

Vet du hur mycket energi ditt företag använder och hur stora energikostnaderna är? Ta reda på vilken energi ni köper in och hur den används, till exempel för processer eller till ventilationssystemet. Följ dessa råd för att spara energi och pengar.

Siluett av hus i trä och högar med mynt som det spirar grönt ur.

Många tror att det är där den mesta energin används som det också går att effektivisera mest. Så kan det vara, men det finns också tillfällen när det är precis tvärtom. Ibland går det att med relativt små insatser göra stora besparingar.

Vad kan mitt företag göra för att spara energi?

Det finns många saker som ditt företag kan göra för att påverka sin energianvändning. Det handlar både om investeringsfria åtgärder och om sådana där du behöver investera i fastigheten eller i teknik. En del energieffektiviserande åtgärder kan handla om att ändra rutiner, beteenden eller att driftoptimera.

Att de åtgärderna inte kräver någon investering betyder dock inte att de är kostnadsfria. Du behöver ändå lägga ner tid för arbetet.

Fem snabba tips

 • Ta reda på hur mycket värme och el du köper in.
 • Titta efter effekttoppar och energiåtgång utanför produktionstid.
 • Se över elavtalet och hitta eventuellt ett annat som passar verksamheten bättre.
 • Om företaget har egen fastighet, se över och rengör ventilation och filter.
 • Se över företagets transporter. Vad kan ruttoptimeras, samköras eller fraktas med annan metod eller drivmedel?

Elanvändning per timme

De flesta elbolag har en webbplats där du kan logga in och se företagets förbrukningsprofil. Se efter med ditt elbolag hur du kommer åt din energistatistik. Det är också bra om du kan se timvärden både i nutid och energianvändning bakåt i tiden.

Vad är det som gör att du får höga toppar i statistiken? Finns det något som står på i onödan under nätterna?

Energikartläggning

En energikartläggning visar hur mycket energi som företaget årligen köper in och gör av med för att driva verksamheten. Ni kan göra kartläggningen själva om ni har tillräckligt med kunskap och bra mätutrustning. Annars finns det energikonsulter och certifierade energikartläggare att ta hjälp av.

För större företag gäller särskilda krav enligt lagen om energikartläggning.

Lag om energikartläggning i stora företag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Innehåll i energikartläggning

Genom kartläggningen får du koll på vilken del av verksamheten som påverkar energikostnaderna mest och förslag på hur kostnaderna kan minskas.

Alla energikartläggningar är unika, men det finns några saker som bör finnas med:

 • energibalans som visar hur mycket energi som köpts in och hur den används
 • åtgärdslista med lönsamhetsberäkningar
 • rapport som också inkluderar metod, antaganden och beräkningsgrunder.

Om företaget tar in extern hjälp bör det ingå minst ett platsbesök.

Kostnadsfri hjälp att spara energi och pengar

Ta kontroll över energin med hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivning. De erbjuder små och medelstora företag kostnadsfri, opartisk och individuell rådgivning kring energianvändning. I de flesta kommuner erbjuds ett rådgivningsbesök med en översyn av företagets energianvändning. Vid besöket pekar man ut de stora energitjuvarna och föreslår smarta åtgärder som sparar pengar och energi.

Du kan få hjälp med:

 • genomgång av energistatistik
 • identifiering av åtgärder som minskar din energivändning
 • information om förnybar energiproduktion, till exempel solceller
 • hur du kan tänka kring laddning av elfordon
 • tips om bidrag som finns att söka.

Energi- och klimatrådgivarna ägnar sig varken åt myndighetsutövning eller gör konsultjobb. Rådgivningen går inte heller in på detaljer som i en energikartläggning. Istället kan den betraktas som en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet.

Du som bedriver en verksamhet har ansvar för er energihushållning. I första hand ska du använda förnybara energikällor, enligt svensk miljölagstiftning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.