Val av elavtal

Ett elavtal gäller mellan en konsument eller ett företag och en elleverantör. Det omfattar vilken mängd el som ska levereras, kostnaden för elen och för vilken tid som avtalet gäller. Det finns olika avtalstyper som fungerar för olika behov.

Elmätare proppskåp

Skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal

Du tecknar elnätsavtal med elnätsbolaget som äger elnätet i det specifika området. I Sverige har elnätsbolagen monopol. Du kan därmed inte själv välja vilket elnätsbolag som ska transportera elen till din verksamhet.

Elhandelsavtal tecknar du med valfritt elhandelsbolag. I Sverige finns det cirka 140 olika företag att välja mellan. I detta avtal köper företaget den el som förbrukas.

Avtalstyper vid val av elhandelsavtal

Fast pris

Priset är oförändrat för hela den bindande perioden. Dock varierar beloppet efter själva elanvändningen. Det är viktigt att se över elprisets utveckling, för att undvika att vara bunden till ett dyrt avtal under en längre period.

Rörligt månadsbaserat pris

Du betalar elbörsens genomsnittliga pris per kilowattimme för föregående månad, med påslag från elhandelsbolaget och moms. Det finns två olika typer av avtal: löpande och tidsbestämt. Ett löpande avtal kan sägas upp efter bindningstidens slut. Ett tidsbestämt avtal innebär att du måste ha samma elhandelsbolag under hela tiden som avtalet är giltigt. Den maximala bindningstiden för ett rörligt pris är tre månader.

Timpris

Du betalar elbörsens faktiska pris per timme, med påslag från elhandelsbolaget och moms. Fördelen med detta avtal är att elanvändningen kan styras till de timmar då elen är billigare. Därmed kan du även avlasta elsystemet när efterfrågan är som störst. I de flesta fallen är även påslagen från elhandelsbolaget mindre, genom att de inte behöver ta höjd för risken att elpriset stiger.

Mixavtal

Du betalar en del av elen till ett fast pris, medan resterande del betalas till ett månadsbaserat rörligt pris. Vanligtvis finns det möjlighet att omvandla den rörliga delen av avtalet till ett fast pris.

Anvisat pris

Detta avtal infaller i de fall du själv inte har valt elavtal. Då blir du tilldelad ett avtal hos ett elhandelsbolag, vilket oftast är betydligt dyrare.

Vad är en effekttariff?

Kortfattat motsvarar detta en avgift för den el som förbrukas per timme. Det blir alltså dyrare när mycket el används samtidigt. Från 1 januari 2027 kommer det även att finnas krav på att samtliga elhandelsbolag tar ut en sådan avgift.

Välj rätt elhandelsavtal

Energimarknadsinspektionen, Ei, driver Elpriskollen. Det är en oberoende webbplats för att jämföra elhandelsavtal. Alla elhandelsbolag är skyldiga att regelbundet rapportera både fasta och rörliga avtal till Energimarknadsinspektionen, som sedan redovisar informationen på Elpriskollen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.