Lokaler

Både i verksamhetens lokaler och i processer finns det ofta effektiviseringsmöjligheter, både enklare och mer omfattande.

 • man-byter-lysror.webp
  Belysning

  Genom att använda energieffektiva lampor kan både klimatet och ekonomin gynnas.

 • Smart styrning.webp
  Smart styrning

  Vid smart styrning använder du systemen för värme/kyla och el effektivt, genom att de läser av och anpassar sig till situationen.

 • Tryckluft Unsplash Mike Winkler.webp
  Tryckluft

  Har en stor energieffektiviseringspotential på grund av att läckage ofta förekommer.

 • FTX-ventilation foto Christel Liljegren.webp
  Ventilation

  Genom att använda någon form av styrning kan energianvändningen minskas.

 • Värme och kyla samtidigt

  Överskottsvärmen som främst bildas i industrier kan tas tillvara på olika sätt.

 • Återvinna spillvärme

  Undersök möjligheten att ta tillvara värme som annars skulle gå till spillo.