Eluppvärmning

Eluppvärmning kan ske via ett vattenburet system eller via så kallad direktverkande el. Båda systemen kan använda sig av element och golvvärme, antingen med vatten som cirkulerar eller med el som avger värme direkt.

Dusch spolar vatten. Solljus flödar in i rummet.

Energikostnaderna är då helt beroende av priset på el och kan därmed bli höga. Det betyder att det är extra viktigt att du försöker minska ditt behov av värme och varmvatten.

Ett vattenburet system ger dig möjlighet att koppla på många andra typer av uppvärmningskällor. Även hus med direktel kan kompletteras med effektivare alternativ.

När Sveriges elbehov är större än utbudet importeras el från våra grannländer. Där produceras elen ibland av fossila bränslen, vilket ger stora utsläpp av koldioxid. Att minska elanvändningen är därför en bra åtgärd för att minska sådana utsläpp.

I små byggnader som gäststugor eller garage, som bara värms då och då, kan direktverkande el ändå vara ett bra alternativ. Där är investeringen liten, liksom utrustningens klimatavtryck. Är värmebehovet större ökar anledningen att investera i en mer avancerad värmekälla, som värmepump, biobränslepanna eller fjärrvärme.

Vattenburen elvärme med elpanna

Om du har ett vattenburet radiatorsystem med en elpanna, värms både rummen och kranvattnet med el. En elpanna tar liten plats och är förhållandevis billig i inköp, jämfört med andra typer av värmepannor.

Det finns många alternativ om du vill byta eluppvärmning. Det kanske finns möjlighet att ansluta huset till fjärrvärme, eller byta till värmepump. Du kan också minska din sårbarhet för höjda elpriser genom att komplettera med annan uppvärmning, som en kamin eller en luft/luftvärmepump.

Energimärkning av elpannor

Nya elpannor har, liksom värmepumpar och andra värmepannor, en energimärkning. Den finns där för att du ska kunna jämföra dem, både med varandra och med annan form av eluppvärmning.

Elpannor är mellan fyra och fem gånger mindre effektiva än bergvärmepumpar. De hamnar långt ner på skalan på energimärkningen i klass D. Skalan för uppvärmningen av rummen går från A+++ till D, och skalan för att värma kranvattnet från A+ till F.

Effektivisera din uppvärmning med elpanna

För att din elpanna ska fungera så bra så möjligt finns det en del saker att tänka på:

 • Ställ in rätt inomhustemperatur. Varje grads ökning ökar energianvändningen med omkring 5 %. Använd termostaterna för att sänka temperaturen till exempelvis 15 grader i rum som inte används.
 • Se över termostaterna på elementen så att de fungerar. Komplettera dem med rumsgivare för en jämnare värme, och för möjlighet att styra för andra värmelaster som solinstrålning.
 • Ställ in kurvan så att innetemperaturen följer utetemperaturen på ett bra sätt, för lagom värme även vid snabba väderomslag. Ta hjälp av instruktionsboken eller en VVS-installatör.
 • Stöd från en luft/luftvärmepump eller kamin med ved eller pellets kan minska behovet av elpannan. Då är det bra om det finns givare i olika rum för jämn inomhustemperatur.
 • Kontrollera att cirkulationspumpen till elementen stängs av under sommaren, när pannan bara används för varmvattenberedning.

Konvertering – byte av uppvärmningssystem

Ett hus med elpanna har ett vattenburet distributionssystem. Därför är det förhållandevis enkelt att byta uppvärmningsform. Du kan exempelvis koppla in någon typ av värmepump, fjärrvärme eller en annan typ av värmepanna. Undersök om din elpanna är förberedd för att kompletteras med en annan värmekälla, eller om den måste bytas ut helt.

Ett alternativ är att installera en ackumulatortank med elpatron. Rätt utrustad och installerad har den samma funktioner som en elpanna. Fördelen är att den har utbyggnadsmöjligheter för exempelvis solvärme eller biobränslepanna.

Direktverkande el

Med direktverkande el värms huset med elektriska element eller eldrivna värmeslingor i golv eller tak. Elementen kan vara oljefyllda eller luftfyllda. Energimässigt innebär detta att du får ut lika mycket energi i form av värme, som den energi som tillförs. Den största delen av värmen stannar i huset, men elslingor i golv med dålig isolering kan leda till energiförluster.

Direktverkande el är vanligt i fritidshus och villor byggda från mitten av 1970-talet till början av 1980-talet, en period när elen var billig. Med direktverkande el behöver du en separat lösning för varmvattenberedningen.

Elektriska element och elgolv ansluts till elsystemet. Det krävs inget vattenburet system för att få värme i huset. Installationskostnaden för ett system med direktverkande el är lägre än motsvarande vattenburna system.

Effektivisera din eluppvärmning med direktverkande el

Så här kan du effektivisera och förbättra förutsättningarna i ett hus som värms upp med direktverkande el:

 • Nyare elektroniska termostater har ett mindre temperaturspann, håller jämnare värme och ger en effektivare styrning än äldre bimetalltermostater. Snabbare styrning kompenserar bättre för solinstrålning.
 • Genom installation av ett centralt reglersystem styrs elementen av en eller flera rumstermostater, som ger en jämnare rumstemperatur. Kostnaden är i storleksordningen 10 000 kr för ett centralt reglersystem, respektive 600 kr per element. Besparingen beror på hur stor sänkningen av medeltemperaturen blir i huset.
 • Var noga med att inte ha möbler eller gardiner som täcker elementen och hindrar värmespridningen. Äldre luftfyllda direktelselement kan dessutom bli mycket varma och vara brandfarliga om de täcks.
 • Komplettera din eluppvärmning med en luft/luftvärmepump och/eller kamin, antingen vedkamin eller pelletskamin.
 • Se över din uppvärmning av varmvatten. Idag finns kombitankar som går att koppla till solvärme och varmvattenberedare med värmepumpsteknik.
 • Ställ ner temperaturen på elektriska element och elgolv, så att de kompletterande värmekällorna värmer i första hand.
 • Om du både har luft/luftvärmepump och elvärme, använd då elvärmen i de rum som luft/luftvärmepumpen eventuellt inte når. Det finns också fläktar att sätta på kaminen, drivna enbart av överskottsvärmen, som kan hjälpa till att flytta den uppvärmda luften.

Konvertering – byte av uppvärmningssystem

Ibland finns möjligheten att byta ut ett värmesystem med direktverkande el till ett vattenburet system. Det innebär att man byter ut sina elektriska element eller elvärmeslingor mot vattenburna element eller värmeslingor.

Om det är möjligt, och vad det i så fall kostar, beror bland annat på planlösningen i ditt hus. Vanligen ligger kostnaden ungefär på cirka 10 000 kr per element inklusive rördragningar (VVS-arbete och material). Sedan tillkommer återställande av golv och väggar, eftersom konverteringen ofta kräver ingrepp i huset, och kostnaden för den nya värmekällan.

Just nu finns ett stöd för konvertering av hus med elvärmen information finns hos Boverket. Länk till annan webbplats.

Det behöver finnas plats både för rören och för din nya värmekälla. Konvertera gärna i samband med renovering, eftersom det kan vara ett omfattande ingrepp där golven kan behöva tilläggsisoleras. Om det är svårt att dra rör överallt, kan ett alternativ vara att fortsätta värma någon del med direktverkande el.

Ett vattenburet system ger dig fler valmöjligheter för hur du kan värma ditt hus. Det ger dig också möjlighet att minska dina uppvärmningskostnader, jämfört med direktverkande el.

Med en elpanna blir dock besparingen inte så stor, så byt hellre till exempelvis biobränslepanna, fjärrvärme eller värmepump. Med ett vattenburet system kan du integrera varmvattenberedningen och därmed minska kostnaden även för att värma kranvattnet.

Annan elvärme

Ett mindre antal hus värms av luftburen elvärme som sprids via kanaler i golv eller tak. Har du ett sådant hus, kontakta din kommuns energi- och klimatrådgivare för bästa tips på effektivisering.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.