Se över ditt elavtal

Numera är det enkelt att jämföra och byta elavtal. Därför är det en bra idé att regelbundet jämföra elavtal, för att se om det finns pengar att spara.

Kvinna med laptop i knäet.

Webbplatsen elpriskollen.se Länk till annan webbplats. drivs av Elmarknadsinspektionen. Där kan du enkelt hitta och jämföra elavtal mellan de olika elhandelsbolagen. Särskilt när du flyttar är det viktigt att göra ett eget aktivt val. Annars brukar du automatiskt bli tecknad på ett anvisat elavtal, som oftast inte är det billigaste.

Elavtalet handlar om vem du köper elen av, inte vems elnät det levereras genom. Du betalar för båda delar, men det är bara den första delen som du kan påverka.

Vilket elavtal ska jag välja?

När man ska välja vilket slags elavtal man ska ha finns det flera saker att ta ställning till. Förutom hur priset på elen i avtalet ska beräknas är det även varifrån man vill att elen man köper ska produceras samt från vilket elhandelsbolag man ska teckna ett avtal med.

Anvisat pris

Detta elavtal och pris får du om du inte själv gör ett aktivt val. Det är oftast betydligt dyrare än det elavtal du själv skulle kunna hitta.

Fastpris

Detta ger dig ett fast pris per kWh under hela avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden. De bindningstider som är vanligast är ett, två eller tre år. På så sätt känner du till dina elpriser långt i förväg och under lång tid.

Rörligt pris

Här baseras ditt pris på föregående månads snittpris hos den nordiska elbörsen Nordpool. Avtalet ger dig visst utrymme att påverka dina elkostnader genom att styra din elanvändning.

Mixprisavtal

Denna typ av elavtal blandar fast och rörligt pris. Det kan till exempel passa för dig som vill ha kontroll på elkostnaderna under de dyra vintermånaderna, men ändå ha lite spelrum på sommaren när elpriset brukar vara lägre.

Timprisvatal

Med denna typ av elavtal ändras priset timme för timme. Du behöver då en elmätare som kan mäta på det sättet, vilket din elnätsägare kan installera kostnadsfritt. Avtalet passar för dig som vill anpassa din elanvändning utifrån dygnets varierande elpriser. Tänk på att det kan vara svårt att sedan byta tillbaka till ett vanligt avtal, så läs igenom villkoren noga.

Var ska elen som jag köper produceras?

Du kan välja energikälla. Här finns ofta alternativ som el från förnybara källor, el med Naturskyddsföreningens märkning “Bra miljöval” eller el med andra typer av specificeringar. Om du inte gör ett aktivt val får du ofta en mix mellan olika energikällor.

Vilket elhandelsföretag ska jag köpa elen ifrån?

Det är viktigt att ha kunskap om de olika elhandelsbolagen, till exempel hur många klagomål de har fått på senare tid. Det kan du se på Energimarknadsbyråns klagomålslista Länk till annan webbplats. som de regelbundet uppdaterar.

Byta elavtal - steg för steg

  1. Se över ditt nuvarande avtal. Det kan bli dyrt att bryta ett avtal i förtid.
  2. Gå in på till exempel elpriskollen.se för att se vilket avtal som skulle passa dig bäst.
  3. Säg upp ditt gamla elavtal, skriftligen så du har dokumentation.
  4. Kontakta elhandelsbolaget som du vill byta till, via telefon eller deras webbplats.
  5. Elhandelsbolaget kontaktar ditt elnätsbolag om att du bytt avtal.
  6. Elnätsbolaget läser av din elmätare och skickar mätarställningen till ditt gamla och nya elhandelsbolag.
  7. Elnätsbolaget meddelar ditt gamla elhandelsbolag om att du bytt avtal.

Vad betalar du för?

För att få el behöver du två avtal: ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Om du har tecknat dem hos samma bolag brukar de hamna på samma faktura, annars får du två olika.

Elnätsavtalet

Detta avtal ansluts du automatiskt till. Du kan inte göra några val, eftersom bara ett företag kan äga elnätet där du bor.

Fakturan du får från elnätsbolaget består av följande delar:

Fast kostnad (abonnemangsavgift)

Denna kostnad tar det lokala elnätsbolaget ut för din anslutning till nätet. Det är baserat på hur stor huvudsäkring du har.

Om elhandelsföretaget använder effekttaxor kommer denna kostnad vara uppdelad i två delar, istället för en.

Rörlig kostnad (elöverföringsavgift)

Denna kostnad tar det lokala elnätsbolaget ut för elen de överför till dig genom elnätet. Kostnaden baseras på hur mycket el du köper från ditt elhandelsföretag. Den har dock inget att göra med priset du köper din el för. På båda dessa kostnader läggs också moms och energiskatt.

Utöver detta lägger elnätsbolaget på ytterligare avgifter: elnätsövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift. Dessutom läggs moms på elnätsövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften. Dessa avgifter bestäms årligen av riksdagen och är alltså inget som elnätsbolaget självt kan ändra.

Elhandelsavtalet

Du bestämmer själv med vem du vill teckna detta avtal med. Du kan också bestämma vilket sorts pris din elkostnad ska beräknas på, och var elen ska produceras.

Fakturan från elhandelsbolaget du slutit avtal med består av följande delar:

Elpris

Den totala kostnaden för elen du köpt, utifrån priset som ditt avtal anger per kWh.

Elcertifikatavgift

Denna avgift ska täcka elhandelsbolagets kostnad för att köpa in så kallade elcertifikat. Detta motsvarar den mängd el du har köpt från energikällor som inte är förnybara. Systemet är tänkt att göra förnybara energikällor mer attraktiva för alla parter: elhandelsbolagen, elproducenterna och dig som kund.

Moms

På både elpriset och elcertifikatavgiften tillkommer moms. Utöver dessa kostnader tar de flesta elhandelsföretag ut en fast årlig kostnad för att administrera ditt avtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.