Smart styrning

Vid smart styrning använder du systemen för värme/kyla och el effektivt, genom att de läses av och anpassas till aktuell situation. Det finns ett stort antal tjänster på marknaden som kan hjälpa dig med smart styrning för din fastighet.

Händer håller i mobil framför stadssiluett.

Smart styrning av energianvändning

Börja med att identifiera fastighetens behov av smart styrning, oavsett om det rör sig om uppvärmning, ventilation eller laddning av elbilar. Kanske står luftflödet i din fastighet rentav på 100 procent när ingen är i lokalen?

Behovsstyrd ventilation

Att styra sin ventilation efter behov innebär att mäta sitt behov eller luftkvaliteten. Utifrån det anpassar man ventilationsflödet i bostaden. Det kan handla om rörelsevakter, CO₂-givare som mäter luftkvalitet eller en timer som styr ventilationen till vissa tider.

Styrd uppvärmning

Många värmepumpstillverkare, fjärrvärmeleverantörer och elleverantörer har smarta lösningar, för att hjälpa dig att styra ditt uppvärmningssystem. Har du ett timprisavtal kan du styra uppvärmningen utifrån timpriset. På det sättet kan du göra besparingar genom att låta värmepumpen värma när elen är som billigast på dygnet.

Individuell mätning och debitering (IMD)

Ett sätt att få boende i en flerfamiljsfastighet att ändra sina vanor är att införskaffa IMD. Det innebär att uppvärmning, varmvatten och energianvändning kan mätas och debiteras separat för varje lägenhet.

Bra att veta

Styrning av system och apparater kräver ofta att de kan kopplas upp mot internet. När du investerar i ett styrsystem bör du välja ett fabrikat som är öppet och kan kommunicera med andra system. På så sätt kan det byggas på med nya funktioner.

Effektstyrning

Sveriges kalla vinterdagar kräver stor värmetillförsel för att inomhusklimatet ska bli behagligt. Det ger ett stort effektuttag under kortare perioder, så kallade effekttoppar. Dessa utgör en stor andel av det totala effektbehovet, men bara en liten del av det totala energibehovet.

Detsamma gäller för eleffektuttag, vilket kan resultera i onödigt höga abonnemangskostnader. Samtidigt ökar det behovet av importerad reservkraft i elsystemet.

Efterfrågeflexibilitet

Vissa värme- och elleverantörer har skapat incitament för sina kunder, för att styra effektuttagen. Det sker med hjälp av efterfrågeflexibilitet, där priset höjs eller sänks beroende på efterfrågan på energin. På så sätt kan kunderna spara pengar, genom att använda mindre energi när belastningen på systemet är som störst.

Kombinera och styra system

Installation av solceller kan bidra till att kapa effekttoppar och minska behovet av köpt el. Tillsammans med batterilager och smart energistyrning ger det en bra möjlighet att minska energi- och effektbehovet.

Det finns olika sätt att styra och anpassa elbehovet. Till exempel kan du använda större elförbrukande apparater när solcellerna på taket producerar som mest solel. Sedan stänger du av dem när produktionen är mindre.

Att tänka på vid effektstyrning av el

  1. Övervaka och skydda huvudsäkringarna med hjälp av en effektvakt. Då får du koll på elförbrukningen och minskar risken för överbelastning i byggnaden.
  2. Kontakta ditt elbolag och fråga om de har olika prismodeller för att minska elförbrukningen, genom att fördela effektuttaget över tid.
  3. Du som har effekttaxa kan ha möjlighet att minska effekttoppar genom att lastväxla mellan fjärrvärme och värmepump. Detta innebär att man prioriterar mellan fjärrvärme och el, beroende på vilket som är billigast att använda vid ett visst tillfälle. Producera om möjligt egen el med hjälp av solceller, och kombinera gärna med batterilagring.
  4. Undersök om det går att effekt- och tidsstyra pumpar och fläktar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.